1 mei komitee logo
industrie heeft nog veel loonruimte 39

Ondernemers vinden dat de loonkosten de pan uit rijzen. Dat de AIQ gevaarlijk stijgt.

Merkwaardig zo'n algemene uitspraak, want er zit nogal verschil tussen bedrijfstakken.
Vooral de ondernemers georganiseerd bij de FME (groot- en kleinmetaal) halen traditioneel
fel uit bij loononderhandelingen. Zij beweren steevast dat hun winstgevendheid te laag is.
Hoeveel houden investeerders in de industrie dan werkelijk minder over ten opzichte van de overige bedrijfstakken?

grafiek 39.1.
bron KIQ '82-'87: MEV'97; '89-' 02 p166; KIQ industrie; MEV'02 p 148
NB bij totaal heeft CPB olie & gas + onroerend goed weggelaten
NB bij industrie heeft CPB ook handel, transport, bank & verzekering weggelaten

In de industrie blijken geldschieters al 20 jaar een veel groter deel van de verdiensten op te strijken dan bij alle bedrijfstakken tesamen. Dus is er loonruimte laten liggen.
bij industriële produktie in Nederland gaat relatief een groot deel
naar de kapitaalverschaffers omdat de loonkosten zo laag liggen

In de industrie blijkt de AIQ sinds 1995 onder de 74% te liggen,
en niet op 85% zoals de ondernemers beweren!

conclusie:
in de industrie kan dus een meer dan gemiddelde loonsverhoging geëist worden

Bij de cao onderhandelingen voor de metalektro in 2002 eisten de ondernemers 0% voor 2002. Omdat het zo slecht zou gaan met de economie. Op het laatste moment zijn ze wel akkoord gegaan met eenmalig € 350,-
in november.

Merkwaardig is dan, dat de ondernemersvoorzitter van de FME-CWM, de heer Kraaijeveld, op 13 november 2002 verklaart dat de loonkosten in 2002 met +6,4% zijn gestegen. Door de cao 2002 kan dat niet komen!
Ook niet door die uit 2001.

Echt raar wordt het als Kraaijeveld op die zelfde dag verklaart dat er in de metalektro een loonkosten akkoord ligt van
+3 %         in 2002
+2,25%   in 2003
+2 %         in 2004
In de cao overeenkomst van nul voor 2002 is dat niet terug te vinden.

Op 12 november 2003, een maand na de nationaal overeengekomen loonbevriezing voor 2004 en 2005,
oreert Kraaijeveld, dat nu bovendien de werkweek van 38 uur naar 40 uur opgerekt moet worden.
Uiteraard zonder die 2 uur bij te betalen.
Met die extra 5,3% loonsverlaging worden er 50.000 Kraaijeveld-banen geschapen, zo beweert hij.
Opdat het nog beter zal gaan met de bedrijven die hem betalen.

KIQ = kapitaal inkomens quote: het deel van het nationaal inkomen dat het kapitaal tot zich neemt
AIQ = arbeid inkomens quote: het deel van het nationaal inkomen dat aan loon wordt uitbetaald
KIQ + AIQ = 100% van het nationaal inkomen, zo is de AIQ uit de KIQ af te leiden
de industriele produktie beslaat 20% tot 22% van het Nederlands bbp

ga door naar: (46. cao loon en gemaakte loonkosten)
jan-05

kleine logo