1 mei komitee
1 mei komitee logo
loon 1982 en 2007 35

In 2007 is achttien keer meer winst gemaakt dan in 1982. (12. hoeveel winst wordt er gemaakt)
Stel nu eens dat er gelijkheid zou bestaan in dit land.
En dat dus de lonen in diezelfde 26 jaar gelijk op waren gegaan met de winsten.
Wat zou dat voor het loon nu betekenen?

Gaan we uit van de lonen zoals die in 1982 werden betaald, zonder de jeugdloonkortingen.
Hoeveel zou iemand dan vandaag de dag moeten ontvangen:


gemiddeld netto maandloon na 26 jaar 18 keer zoveel loon
per bedrijfstak  1982   netto per maand 2007 netto per jaar 2007
industrie ƒ 2000,- ƒ 36.000,- € 16.336,- € 196.000,-
hout ƒ 1800,- ƒ 32.400,- € 14.700,- € 176.430,-
grootmetaal ƒ 2260,- ƒ 40.680,- € 18.460,- € 221.520,-
transport ƒ 1940,- ƒ 34.920,- € 15.846,- € 190.150,-
bouw ƒ 2080,- ƒ 37.440,- € 16.990,- € 203.870,-
winkel ƒ 1880,- ƒ 33.840,- € 15.356,- € 184.270,-
verzekering ƒ 2400,- ƒ 43.200,- € 19.600,- € 235.240,-
minimumloon ƒ 1300,- ƒ 23.400,- € 10.618,- € 127.420,-

Lijkt het uitbetaalde loon in 2007 hier niet op?
Dan hebben de werkenden toch veel teveel afgedragen aan de ondernemers.

ga verder naar: (16. veroorzaker van de inflatie)
april -08

kleine logo