1 mei komitee logo
winstquote 31
winstquote = nettowinst
als percentage van het bbp

Het CPB publiceert ieder jaar cijfers waar veel waarde aan gehecht wordt door ondernemers, vakcentrales en regering. Dan moeten deze cijfers natuurlijk ook overeenkomen met een berekening op grond van gepubliceerde werkelijke resultaten van de ondernemingen.

grafiek 31-1
mev 1997 & mev 2005: exclusief bank & verzekeraars, vanaf 1995 zijn de cijferreeksen gewijzigd: bron CPB; 100 grootste naar omzet: 100 grootste bedrijven naar omzet 100 +fin: de 100 grootste winstmakers
in handel, transport & industrie + de bank- & verzekeraars bron: omzetedities / compendia op basis van jaarverslagen, Het Financieele Dagblad; tav.verrekend bbp: CPB; (14. hoe winstgevend is Nederland)
 • De gele lijn en de blauwe lijn zouden elkaar moeten volgen.
  Nee dus.
 • De voor de Nederlandse economie meer representatieve rode lijn,
  volgt de blauwe lijn evenmin.
 • Bij vergelijking van de CPB cijfers in MEV 2005 met die van MEV 1997 blijkt
  dat na 14 jaar de cijfers uit het verleden nog worden bijgesteld.
 • De stijgende CPB winstquote tussen ’82 en ’90 was overeenkomstig de politieke wenselijkheid, maar de gerealiseerde winstquote volgens jaarverslagen bleef achter.
 • De negatieve winstquote in 1982 is in de realiteit nergens terug te vinden.
  Ook de terugval bij het CPB in ’93 is merkwaardig scherp.
  Alleen de economische ramp propaganda uit die tijden komt overeen met dit CPB verhaal.
 • De winstquote van CPB ligt tussen ’89 en ’91 ruim 2x hoger dan ‘100 + fin’,
  maar de gerealiseerde winstexplosie in 2000 wordt weer ontkend.
 • De in de MEV’s al vanaf 1996 diep neergaande winstquote is strijdig
  met de berekening op grond van jaarverslagcijfers van Het Financieele Dagblad.
conclusie:
CPB winstquote komen niet overeen met controleerbare
cijfers, daarmee vervalt de betrouwbaarheid van de
CPB winstquote berekening
grafiek 31-1
bron: CPB; toegegeven = MEV 2006 p.177

Bekijk de CPB voorspellingen:
het zijn vanaf 1995 onheilsprofetieën als het over de winstquote gaat.
Opmerkelijk dat het CPB sinds ’95 steeds een te lage winstquote voorspelt en dan in latere jaren doodleuk opgeeft dat het uiteindelijk heel anders uitpakte.
Zelfs als eerst soms nog somberder voorspellingen zijn gedaan, zoals in 2003, 2004 en 2005.
Ondertussen was het resultaat van de propaganda voor loonmatiging toch al binnen.
En kennelijk kan je zoiets dan zonder te veel ruchtbaarheid best toegeven.

1997, ’99 en 2000 waren jaren met hard toenemende winstgroei
(11. nettowinst Nederland)
en snel stijgende gerealiseerde winstquote!
(14. hoe winstgevend is Nederland)
In de voorspelling niet één aanwijzing, zelfs achteraf blijft de ontkenning.

In MEV 2001 zijn voorgaande jaren helemaal curieus bijgesteld: in 2000 werd een campagne gevoerd dat de winstquote door de lonen in gevaar was gebracht, het verleden werd daaraan aangepast.
De CPB weergave blijkt zeer vatbaar voor politieke wenselijkheid. Wil het kabinet dat de winsten na 2003 toenemen? Dat kan geregeld worden.
Kijk maar in bovenstaande grafiek.

Het CPB is geen onafhankelijk onderzoeksinstituut, maar een beleidsinstelling.
Dat wordt aangestuurd door Economische Zaken.

Opvallend blijft dat CPB vrolijk de eigen cijfers van vorige jaren voortdurend wijzigt, dus:
als zo opzichtig met de winstquote wordt geknoeid, gebeurt dat onvermijdelijk ook met de KIQ
en de AIQ (30. de kosten van arbeid & kapitaal)

conclusie:
CPB cijferopstellingen hebben meer met
werkgevers propaganda te maken dan met wetenschap
de geleide loonpolitiek bestaat nog steeds

ga door naar: (38. economische groei USA en Europa)
Zie ook: (12. hoeveel winst wordt gemaakt )

dec-06

kleine logo