1 mei komitee logo
ondernemers propaganda 28

Er worden regelmatig sombere verhalen afgestoken over de economische toekomst.
(26. misbruik) Ook al liggen de feiten anders.
Deze onheilstijdingen zijn bedoeld om de publieke opinie murw te maken en te houden
om de al jaren durende loonmatiging voort te zetten. (25. loonmatiging propaganda)

Dit is het eeuwige spel van de ondernemers om hun loonkosten zo laag mogelijk te houden.
Niet omdat ze zo begaan zijn met het lot van de bevolking in Nederland.
Natuurlijk doen ze voorkomen van wel.
Maar juist de bevolking moet offers brengen om de winstmogelijkheden van de ondernemers veilig te stellen. (14. hoe winstgevend is Nederland)
Dus krijgt de televisiekijker ettelijke herhalingen van zorgelijke boodschappen en halve waarheden.

Zo ging de hoogconjunctuur van 1997 tot 2000 aan de bevolking voorbij, zonder daar ooit fatsoenlijk over geïnformeerd te zijn. Daarmee lieten de vakbonden ook de kans voorbij gaan
om een rechtvaardig deel van de welvaart op te eisen met loonsverhogingen. (15. winst en loon)
Zo kwam het dat de winsten stegen tot ongekende hoogten (12. hoeveel winst wordt gemaakt)
Deze winst blijft niet in Nederland, maar gaat voor een groot deel het land uit, om in het buitenland geïnvesteerd te worden. (6. kapitaalinkomen & investering)

hoe werkt de propaganda machine?
Eerst zijn we bewerkt met zorgen of de economische groei wel op zo'n uitzonderlijk hoog niveau
is te handhaven. (29. voorspelling of volksverlakkerij)
Natuurlijk is die hoge groei van 1997 tot en met 2000 nooit te handhaven.
Vroeg of laat komt de groei terug op een evenwichtiger nivo. Het is aan de ondernemers zich dat tijdig te realiseren en niet te doen zoals nu: het er op aan laten komen en vervolgens weer een offer eisen van de werkenden.

Een tweede desinformatiegolf bestaat uit jammerklachten over uit de pan rijzende kosten van de arbeid. (30. de kosten van arbeid en kapitaal)
Bedoeld wordt angst voor afnemende winstgevendheid, (31. winstquote)
maar dat maakt te snel duidelijk waar het omgaat. Dat wordt dus meestal vermeden.
Een verwant sprookje is de bewering dat de concurrentiekracht van Nederland in gevaar komt.
(32. concurrentiepositie)

En waar angstvallig zo veel mogelijk over gezwegen wordt is de soms gierende inflatie.
De prijsinflatie in Nederland was in 2001 en 2002 veel hoger dan in enig ander Euroland.
Met deze prijsinflatie smolt de koopkracht weg als sneeuw voor de zon.
Op dit moment heeft de prijsinflatie alle vooruitgang bij cao-loonsverhogingen al weggevaagd.
Sterker nog: de cao-afhankelijken kunnen steeds minder kopen voor hun geld. (33. inflatie)
In de CPB statistieken werd dit koopkracht probleem van de werkende bevolking lang ontkend.

Zolang de vakcentrales zich blijven verliezen in het beperken van de looneisen door de aangesloten bonden, staat ons een heel snelle achteruitgang van het reële cao loon te wachten.
(34. eis en resultaat)
En dat nog wel in een tijd van economische bloei.

Ondernemersklimaat
Een lijstje van landen met het beste ondernemingsklimaat ter wereld.
(bron: The Economist, eind maart 2003)

1.   Nederland
2.   Canada
3.   USA
4.   Engeland
5.   Zwitserland
6.   Finland
7.   Singapore
8.   Zweden
9.   Hong Kong
10. Ierland
Ga door naar: (27. -1. nieuwe cao ronde 2003)
dec-07


kleine logo