kleine logo
Loonmatiging is overal goed voor 25

Bij de lichtste tegenslag voelen ondernemers en hun aandeelhouders zich tekort gedaan.
Dan schreeuwen ze om loonmatiging. Regeringen voeren graag loonmatiging door om gaten in hun begroting te dichten.
Beslissers in politiek en bedrijf gebruiken loonmatiging als wondermiddel dat alle economische problemen oplost. Ze grijpen daarom iedere willekeurige gelegenheid aan om loonmatiging te eisen.
Dat gaat zo:

Loonmatiging moet, in 2023 om een loon-prijsspiraal te voorkomen.
Loonmatiging moest, in 2022 omdat toelevering uit China stagneert.
Loonmatiging moest, in 2021 om tijdens de corona sluitingen de winst op te voeren.
Loonmatiging moest, in 2020 om de klimaatdoelen te halen.
Loonmatiging moest, in 2019 tegen brexit en Amerikaanse handelsoorlogen.
Loonmatiging moest, in 2018 om juist bij hoogconjunctuur de arbeidsmarkt te hervormen.
Loonmatiging moest, in 2017 omdat de gasbaten terug gaan vallen.
Loonmatiging moest, in 2016 om noodlijdende winkelformules open te houden.
Loonmatiging moest, in 2015 om de economie te laten groeien.
Loonmatiging moest, de voorbije jaren om de onzekerheid onder beleggers te bezweren.

Als geldschieters en managers het over een betere economie hebben,
bedoelen ze een hoger rendement en meer invloed op de politiek -economische
verhoudingen.
De regering bedoelt een inflatie van rond de 2 procent en een lichte groei maar
vooral opdat er opdat de staatsschuld verwatert, meer belasting binnenkomt.
De gevestigde economen ontwerpen modellen en houden verhalen die deze wensen
ondersteunen.
Het grootste deel van de bevolking verstaat, onder een betere economie een beter leven.

Maar van die economie zal het nooit komen, zolang de politiek wordt overgelaten aan
de geldschieters, managers, regeringen, spraakmakende economen en al hun volgelingen.

Loonmatiging moest, in 2014 om de lonen te drukken tot onder het nivo in Duitsland.
Loonmatiging moest, in 2013 om de rekening van mislukte bankavonturen te betalen.
Loonmatiging moest, in 2012 om de euro te redden.
Loonmatiging moest, in 2011 om de staatssteun aan beleggers te financieren.
Loonmatiging moest, in 2010 om banken te redden, pensioenverlaging goed te praten.
Loonmatiging moest, in 2009 om de schade van de kredietchaos op te lossen.

Iedere regering opnieuw beloofde bij haar aantreden:
           ‘eerst het zuur, straks het zoet’, ‘eerst inleveren, later oogsten’.
Die oogst kwam er niet, daarvoor ware er uitvluchten genoeg.

Loonmatiging moest, in 2008 om de bloeiende economie nog winstgevender te maken.
Loonmatiging moest, in 2007 om de vergrijzing op te vangen.
Loonmatiging moest, in 2006 om het energieverbruik te beperken.
Loonmatiging moest, in 2005 om de slechte economie het hoofd te bieden.
Loonmatiging moest, in 2004 om de pensioenlasten te kunnen dragen.
Loonmatiging moest, in 2003 om een recessie af te wenden.

Ieder jaar weer werd loonmatiging opgeëist.
En wat was het gevolg?
Door de laag gehouden lonen werden de winsten zwaar gesubsidieerd.
Maar nog geen bedankje kon er af.

Loonmatiging moest, in 2002 om de strijd tegen terrorisme te steunen.
Loonmatiging moest, in 2001 om de neergaande conjunctuur te weerstaan.
Loonmatiging moest, in 2000 om de exportpositie van Nederland te verstevigen.
Loonmatiging moest, in 1999 om oververhitting van de economie tegen te gaan.
Loonmatiging moest, in 1998 om de staatsschuld te verlagen.
Loonmatiging moest, in 1997 om de uitkeringsgerechtigden te ontzien.

Alle jaren werd eenzijdig loonmatiging opgelegd.
En hoe liep het af met al die zaken waarom gematigd moest worden?
Ach, die redenen waren wat ongrijpbaar, daar we hebben dus niets meer van gehoord.
En ja, we vroegen er ook nauwelijks naar.

Loonmatiging moest, in 1996 om de euromunt mogelijk te maken.
Loonmatiging moest, in 1995 om de globalisering het hoofd te bieden.
Loonmatiging moest, in 1994 omdat dan vast wel meer werk ontstaat.
Loonmatiging moest, in 1993 om winstherstel mogelijk te maken.
Loonmatiging moest, in 1992 omdat alle landen matigen, behalve Nederland.
Loonmatiging moest, in 1991 om de loonvorming vooral verantwoord te laten zijn.

Iedere keer weer loonmatiging.
En wat stelden de ondernemers en de overheid -als werkgever- daar tegenover?
Niets.
De ondernemers hebben nooit een tegenprestatie aangeboden.
Nooit beloofd de met loonmatiging behaalde winsten in Nederland te investeren.

In eerdere jaren moest de nationale trots zoals DAF, Fokker of KLM zo nodig door loonmatiging
gered worden. Na de beursdip eind 80 moesten we loon matigen om het investeringsnivo te handha­ven.
En loon matigen was hèt middel om werk te mogen houden. Daarvoor -toen de gulden steeds harder werd- moesten we loon matigen om nieuwe banen te creëren.

Na Bestek '81 moesten we loon matigen omdat anders de ambtenarenlonen te sterk achterbleven.

Tijdens de laagconjunctuur in de 70er jaren moesten we loon matigen om de werkloosheidsuit­keringen te betalen. En tijdens de eerdere hoogconjunctuur moesten we loon matigen om de con­currentiekracht
te vergroten.

Na de oliecrisis moesten we loon matigen om een stukje van de welvaart te mogen behouden.
Daarvoor was loonmatiging nodig geweest om de rijksbegroting sluitend te krijgen.

Na de Suez crisis moesten we loon matigen vanwege de onzekere tijden.
De jaren daarvoor moesten we loon matigen om de internationale positie van Nederland uit te bouwen. En daarvoor moest nog veel langer met een slecht betaalde zesdaagse werkweek loon gematigd worden om de nationale industrie te versterken.
Nadat vele jaren daarvoor het loon was gematigd om de wederopbouw na de oorlog mogelijk te maken.

ga door naar: 28. ondernemerspropaganda
1991 tot en met 2023
kleine logo