1 mei komitee logo
beloning en omzet 23

Waarom maken ondernemers in Nederland zich zo druk over de lonen?
Vergeleken met hun totale omzet maken loonkosten voor het bedrijfsleven
maar een klein deel uit.

23-1.
bron: cbs statline
geen banken, geen verzekeraars, geen pensioenfondsen,
geen oliemaatschappijen, geen vastgoed opgenomen
in beloning zijn alle kosten van het hele personeel tot en met
het topmanagement opgenomen,
inclusief bonussen en andere emolumenten

Loonkosten worden zelfs een steeds kleiner deel binnen de omzet. Alle andere bedrijfskosten hebben te maken met langdurig in het bedrijf gebonden kapitaal. Dus naast verplichtingen tot levering en afname, vooral het eigen vermogen en huur en als allerbelangrijkste de rente en aflossing op kapitaalleningen. Verplichtingen die allemaal contractueel zijn vastgelegd.
Zulke contracten zijn alleen te verbreken tegen hoge extra kapitaalkosten. De contractpartners aan de andere kant hebben zich daartoe goed ingedekt.

Zodra er zich financiële of management problemen voordoen, is het daarmee voor een bedrijfsleiding het eenvoudigst om als eerste op de lonen te bezuinigen.
En als het zo uitkomt het personeel of een deel daarvan te ontslaan. Het is de snelste en makkelijkste bezuiniging op bedrijfskosten. (15. winst &loon)

Alleen om de bedrijfskosten te beheersen worden de loonkosten zo laag mogelijk gehouden.
Voor een ondernemer of bedrijfsleider is dat een sport op zichzelf. (3. loonachterstand)
Loon afhankelijken hebben daardoor geen andere keus dan dit spel mee te spelen.
En dus alles uit de kast te halen om hun loon en de andere arbeidsvoorwaarden zo hoog mogelijk uit te onderhandelen en contractueel vast te leggen. (44. laatste cao resultaten)

23-2
bron: cbs, met dezelfde beperkingen als de bovenste grafiek

Loonkosten zijn ten opzichte van de omzet gering.
In 1977 was dat nog 17%,
In 2006 veel minder: 12,1%
Het aandeel van de loonkosten in de totale bedrijfskosten is gedaald.

conclusie:
de beloning blijft achter bij de omzetgroei

Het afsluiten van cao’s gaat gepaard met onderhandelingen en ruzies.
De gesloten akkoorden hebben een enorme invloed op het welvaartspeil en de manier
van leven voor de hele Nederlandse bevolking. Daarom zijn die cao ruzies de moeite waard.
(17. stelen van het personeel)

Ga verder naar: (43. vakbondstientje)

1mei komitee logo
jan 08