1 mei komitee logo
scheve inkomensverhoudingen 22

Van 2001 naar 2014 is de kloof tussen topinkomens en modaal loon op z’n minst verdubbeld.
Dit blijkt als we de verhouding binnen bedrijven die jaarverslagen publiceren als maatstaf nemen.

In 2014 gingen de voorzitters van AEX bedrijven gemiddeld met 106 modaal lonen van
€ 35.000,- naar huis. Een gemiddelde van € 3,7 miljoen. In feite nog meer, want in dit bedrag zijn alleen salaris en bonussen in cash en aandelen meegenomen, maar niet de pensioenbijdragen.

De voorzitters van de 25 AEX fondsen kregen in 2005 samen een slordige € 88 miljoen uitgekeerd. Dat staat gelijk aan 3000 modaallonen op jaar basis. Nog anders: 25 lieden steken in 1 jaar evenveel op als waar 71 gewonere lieden hun hele leven van rond moeten komen.

De gemiddelde beloning van een modale bestuursvoorzitter in 2003, bij de 25 bedrijven die de grootste aandelenhandel in Amsterdam bewerkstelligen, de zogeheten AEX fondsen ziet er als volgt uit.


in Euro's
salaris 774.900
pensioen 200.500
bonus 562.600
overig 47.000
extra's:
lange termijn bonus 33.300
opties 361.700
aandelen 110.000
totaal 2.060.300

bron: Financieel Dagblad 030305

Dat zijn dan 73 modaal lonen van € 28.200 per jaar voor één modale beslisser.

'Kleptocratie' en 'exhibitionistische zelfverrijking' riepen (ex-) vakbondsleiders verontwaardigd, maar vertelden niet dat het verschil tussen modaal en topinkomen al jarenlang uit elkaar groeide. (19. loonsverhoging) En dat ook zij het verschil alleen maar groter lieten worden met de jaarlijkse sociale akkoorden. (47. sociaal akkoord 2003) In plaats van zelf eens wat meer van die loonruimte voor de cao's op te eisen. (15. winst en loon)

Een inkomensverschil kan misschien gerechtvaardigd zijn, als die toplieden naast hun loon ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid namen voor allen die afhankelijk zijn van hun grillen. Maar precies die verplichting hebben ze niet en nemen ze ook niet. Het inkomen wordt vrolijk opgestreken zelfs als ze een troep maken van de toekomst voor het overig personeel en alle anderen die aan hen overgeleverd zijn. (50. vertrekpremies en startgelden)

VNO-NCW verdedigt het inkomensverschil (18. loonvorming) met 'dat het in het buitenland zo hoort'. En dat het verschil daar nog veel groter is, omdat er anders geen talent wordt aangetrokken. Van de AEX bestuurders is slechts 20% van buitenlandse afkomst. En dan nog, wat heeft dat
er mee te maken? Het is maar waar je jezelf mee vergelijken wilt.


22.

“Verdruckinghe der Armen”, gravure naar een prent van Jeroen Bosch.
Een 15e eeuws commentaar op de maatschappelijke tegenstellingen in de Nederlanden.
‘Siet sone dit hebbe ick zeer langhe gheweten, dat de groote vissen de cleyne eten’

Hay Group, die salarisadministraties verzorgt, leverde in 2002 al eens modaalloon cijfers
omdat ze zich daar ergerden aan de emotionele kreten over scheve inkomensverhoudingen, zonder dat de feiten bekend zijn. Maar wat wil je ook, de topinkomens waren toen nog geheim.
(20. moeilijk doen over hoog loon)

Jan Top betreft de voorzitters van 20 AEX fondsen in 2001:

22-1

Dat zijn 58 modaal lonen voor één beslisser.

Ga verder naar: (19. forse loonsverhoging)

1mei komitee logo
apr-15