1 mei komitee logo
meevallers
propaganda en werkelijkheid21

Over 2008 had de staat een meevaller van € 2,7 miljard, ondanks tegenvallende belasting inkomsten. Dit lag aan de aardgasbaten, die opliepen tot 9,2 % van het staatsinkomen.
De prijs voor ruwe olie op de wereldmarkt steeg in juni 2008 tot $140 per vat.
Waar toen geen ruchtbaarheid aan werd gegeven, is dat de staat daardoor in 2009 inkomsten uit de verkoop van gas en uit royalties op gas- en oliewinning van € 14,8 miljard zou vangen.
Dezelfde prijsstijging van olie levert op jaarbasis fors hogere inkomsten aan belasting en accijns op brandstoffen op van tegen de € 6 miljard.

In 2008 keerde Schiphol de staat een superdividend uit van bijna € 0,4 miljard.
Verlaagde afdracht aan de EU levert in 2009 eenmalig € 3 miljard op.
Het ligt voor de hand dat de regering op grond van deze meevallers in 2009 de direkte belastingen op de eerste levensbehoeften verlaagt. Niets is minder waar. De lasten voor bedrijven worden verlaagd, die voor de bevolking worden verhoogd: het plan om het hoge BTW tarief op 20%
te brengen is weliswaar uitgesteld, de accijns op diesel is per 1 juli 2008 met 3 ct verhoogd.

Een belangrijke inkomstenbron was de verkoop van staatsbedrijven.
De grootste klapper was de verkoop van de voormalige PTT in pakketjes tussen 1995 en 2006:
totaal heeft dat € 20 miljard opgebracht.
Maar er zijn andere meevallers, die ook niet helemaal toevallig zijn. Die meldt het Ministerie van Financiën dan als successen.

november 2007 € 1 mrd hogere aardgasprijs belasting door hoogconjunctuur
november 2006 € 6 mrd hogere inkomsten uit aardgas in 2007
De staatsbegroting 2007 werd tijdens de verkiezingscampagne gepresenteerd en is dus rooskleurig voorgesteld. De inkomsten vielen mee door de opgaande conjunctuur en de aardgasmeevallers in 2006, zaken waar een regering nauwelijks invloed op heeft.

Voor 2007 is aan aardgasinkomsten alvast €12 mrd ingeboekt op basis van een olieprijs van $70 per vat. Op veel langere termijn vallen aardgasinkomsten geheel weg, want Slochteren raakt uitgeput.
november 2006 € 1,7 mrd aardgasmeevaller door hogere olieprijs dan ingeschat
november 2006 € 0,135 mrd boetes bouwbedrijven
september 2006 € 4,3 mrd meer loonbelasting, lagere WAO- en minder werkloosheiduitkeringen
mei 2006 € 4 mrd winstbelasting en dividendbelasting
februari € 0,625 mrd aardgasbaten
januari 2006 € 3,5 mrd voornamelijk naar voren gehaalde belastinginning
november 2005 € 3 mrd winstbelasting
augustus 2005 € 1,5 mrd aardgasbaten
februari 2005 € 1,5 mrd aardgasbaten
februari 2005 € 0,5 mrd belastinginkomsten
grafiek 21-3

Op de boetes en vervroegde inning na, hangen deze meevallers samen met de wereldwijde golfbewegingen van de conjunctuur, in valutakoersen, kapitaalrente en grondstoffenprijzen. Economisch succes van een regering is afhankelijk van die bewegingen.
Dit in tegenstelling tot het stuntwerk dat minister Zalm in eerdere begrotingsjaren uithaalde.

Zelfs tijdens de hoogconjunctuur van 1997 tot 2001 is er door de regering bezuinigd op gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, op de sociale zekerheid en op de arbeidsvoorwaarden van het uitvoerend personeel bij overheid en semi-overheid.

Voor de gebruikers van de voorzieningen en voor het uitvoerend personeel
staat daar helemaal niets tegenover.

Voor de overheid regende het miljarden guldens EXTRA meevallers.
Notering van meldingen:

meldingen meevallers

Hoewel de opgaven van cpb en anp elkaar niet helemaal dekken,
is het duidelijk dat de regering in 2001 een slordige € 27 miljard extra te besteden had.
In 2002 een even groot bedrag: € 24 miljard. In beide gevallen zo’n kwart van de staatsbegroting!

Het geld voor kwalitatieve verbetering van de zaken waar jarenlang op beknibbeld is, is er dus wèl.
Alleen de politieke wil om openbare voorzieningen te verschaffen, ontbrak bij de regering.

Over de besteding van meevallers heeft de regeringscoalitie onderling afspraken gemaakt.
Dat is het probleem van die regeringspartijen.
Niet het belang de Nederlandse bevolking, ook niet van het uitvoerend personeel bij de overheid en semi-overheid, zoals in de zorg, bij het onderwijs of het openbaar vervoer.

bewuste misleidingen

ga door naar: (01. loonmatiging)

dec-14
kleine logo 00-1