1 mei komitee logo
stelen van het personeel 2010 en 2011 17

Moderne jongeren hebben geen vakbond nodig. Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden kunnen ze tegenwoordig zelf wel af.

Zou het echt zo werken in een bedrijf? Binnen de arbeidsverhoudingen zijn vele valkuilen ingebouwd. Daarbovenop komt pertinente onwil van de baas omdat zijn belangen nu eenmaal anders liggen. In zulke gevallen haalt alleen samen optrekken voor het gemeenschappelijk belang van het personeel iets uit. Vanzelf gebeurt er niets, daar is wel inzet voor nodig.

Hieronder conflicten uit de 2e helft van 2011, waarbij de belangen van het personeel opzettelijk worden miskend door het management.

Technische groothandel eist nullijn; inleveren vakantiedagen en ouderendagen.
APMTerminal Rotterdam weigert cao overleg.
Thuiszorg Rotterdam wordt overgenomen door Faveo, personeel moet loon inleveren.
Alliance Healthcare eist 10% loon inleveren en zet personeel over naar ander bedrijf om de pensioenregeling te ontduiken.
C1000distri akties nodig om hetzelfde loon te krijgen als collega’s bij Jumbo.
Martinair cabinepersoneel mag naar KLM , maar moet ongeacht ervaring onderaan beginnen.
De Unie accepteert dat.
PostNL betaalt bezorgers niet meer dan het minimumloon, toekomstige loonsverhoging afhankelijk van bedrijfsresultaat. Alleen de categorale BVPP gaat akkoord.
Aldi werkt met contracten van 8 uur per week, met verplicht variabel overwerk van een paar dagen.
Haagse Vuilcentrale komt cao niet na, intimideert personeel.
Houthandel schuift de cao onderhandelingen op de lange baan.
Zonnehuizen betaalt het loon over december niet uit en ontslaat één op de drie personeelsleden.
cao supermarkten wordt al 11 maanden lang gesaboteerd.
Arriva snijdt in arbeidsvoorwaarden bij het overnemen van de concessie in de Achterhoek.
Schoonmaak cao onderhandelingen vast, personeel mag niks kosten.
Verstegen specerijen, aktie is nodig om het cao overleg van de grond te krijgen.
Philips verhoogt de bonus in plaats van het loon; 7% tot 12% van het loon moet flexibel;
eist verslechterd sociaal plan.
Delta Lloyd minacht het personeel met een veel te laag cao bod.
Arcelor Mittal Zelzate biedt slechts 0,3% loonsverhoging voor 2 jaar.
cao Rijk: al 1 jaar vanaf februari 2011 geen voortgang.
Uitzendburo’s willen de beperking op flexwerk uit de cao akkoorden; verruiming van uitzendcontract naar onbeperkte tijd.
lonen journalisten al jaren bevroren, akties zijn nodig om de onderhandelingen los te trekken.
Tuincentra weigeren iedere loonsverhoging.
Lidl werkt structureel met onderbezetting, protesterend personeel wordt geïntimideerd.
Goudse betoncentrale ontduikt de cao: personeel is verplicht uit te roosteren als de baas dat wil.
Brush Ridderkerk gaat dicht omdat de eigenaar nog meer winst wenst.
Media Markt heeft om loonkosten te verlagen nieuwe functie indeling ingesteld zonder overleg; instelling van OR op de lange baan geschoven.
Carglass wil zoals gewoonlijk weer geen cao onderhandelingen voeren.
Nedcar / Mitsubishi weigert duidelijkheid te verschaffen over voortzetting van het bedrijf.
ICT eist ontslagversoepeling als kostenbesparing en noemt dat sociale vernieuwing.
in de horeca cao zit al ½ jaar geen vooruitgang, loon voor beginnende werkstudenten ligt op € 6,- /uur
Albert Heijn franchisers lichten het personeel op door loonschalen verkeerd toe te passen, gewerkte uren, vakantierechten, vrije tijd fout te administreren; ziektedagen te korten; kritiek? ontslag.
Universiteiten willen alle bovenwettelijke regelingen schrappen.
vlakglas bedrijven zijn onbetrouwbare onderhandelingspartners, cao akkoord ingetrokken.
Grafimedia: eist koopkrachtverlies, na al 3 jaar geen enkele inflatiecompensatie.
ANWB verlaagt het loon van het winkelpersoneel en ontslaat er een paar honderd.
Vögele wil personeel ontslaan door het als ‘niet ontwikkelbaar’ te bestempelen.
Aldi voert de werkdruk op: per filiaal moet 5% van de uren geschrapt worden.
Connexxion water verziekt de cao onderhandelingen.
Grolsch / SAB schuift de cao onderhandelingen op de lange baan.
Selexyz weigert de overeengekomen cao verhoging per 1 jan 2012 uit te betalen (de 3e keer op rij) Cargill weigert cao onderhandelingen.
Heineken geeft 2 bestuurders een bonus even hoog als € 500,- per personeelslid.
Trekpleister, Kruidvat, ICI Paris dwingen onbetaald overwerken af.

Minister Henk Kamp wil tijdelijke contracten van 7 tot 10 jaar mogelijk maken “opdat het bedrijf betaalt voor scholing en dat in die 7 tot 10 jaar kan terugverdienen”.

Bedrijven dumpen hun personeel bij payroll bedrijven om ontslagbescherming van het personeel te ontduiken en alle andere verantwoordelijkheid als werkgever af te schuiven.

Uitzendburo Randstad hoopt dat de flexibilisering in 2030 zover is doorgeschoten, dat er geen cao’s of vaste arbeidscontracten meer bestaan.

Cao overleg wordt door het management systematisch gesaboteerd, de overheid voorop. Inmiddels werken 1½ miljoen Nederlanders zonder uitonderhandelde cao.

Vele cao’s worden pas na een jaar afgesloten, de eerste loonsverhoging gaat vaak pas na 1½ jaar in. Het dagvensters wordt opgerekt naar 12 uur per dag.

Hay Group: inkomen van personeel moet winst afhankelijk zijn: geen winst? ook geen loon.
SNS Reaal: arbeidsvoorwaarden liggen in het bankbedrijf 10% tot 15% te hoog vergeleken bij andere sectoren.
schoonmaak ondernemers weigeren loonsverhoging en verbetering arbeidsomstandigheden.
aannemers op Maasvlakte 2 en in de Eemshaven huren zzp’ers via Cypriotisch uitzendburo in, ver onder de Nederlandse cao.
ABN de 9% variabele beloning wordt afhankelijk van bedrijfsresultaat.
Zalco Vlissingen eist loonoffer van 20%; openbreken cao, salaris afhankelijk van bedrijfsresultaat.
HEMA baas Ronald van Zetten: ‘als een andere keten het personeel 10% minder betaalt, dan moeten wij dat ook doen’.
Openbaar Vervoer in 3 grote steden wordt € 120 mln afgedwongen, dat kost 1.500 banen.
Welzijn vervangt vast personeel door vrijwilligers en zelfstandigen.
thuiszorg Breda 1060 personeelsleden moeten na aanbesteding per januari solliciteren op hun eigen baan, loon van €12,38 verlaagd naar € 9,17 bruto per uur.
De gemeente besteedde de thuiszorg uit voor € 19 per uur om €3 mln te bezuinigen. Vandaar.
iSoft zegt de cao op, omdat afspraken tegen het bedrijfsbelang zouden zijn.
kinderopvang Groningen heeft jarenlang de eindejaarsuitkering niet uitbetaald.
Zeeman ontduikt de cao: betaalt de loonsverhoging in de afgesloten cao niet uit.
streekvervoer is de kwaliteitsafspraken niet nagekomen; cao onderhandelingen vastgelopen.
bouwmarkten en horeca vinden iedere loonsverhoging onnodig.

Als het voor een bedrijf goedkoper is om vast personeel te ontslaan en daarna dezelfde mensen als zzp’ er terug te nemen, dan heeft minister Henk Kamp daar zoveel begrip voor, dat hij het UWV de instructie gaf zulk ontslag toe te staan.

Dezelfde Henk Kamp lokt nog meer fraude uit. Hij besluit dat de arbeidsinspectie minder snel moet optreden tegen onderbetaling. Het minimumloon wordt alleen gehandhaafd als het om een baan van 40 uur per week gaat. Niet voor 38 of 36½ uur per week.

Het is gebruikelijk dat bedrijven personeelsleden na ziekte -zonder dat de betrokkene te vertellen- 2 jaar lang voor 1% arbeidsongeschikt gemeld houden opdat ze daarna in de WIA gedumpt kunnen worden.

Jan Kamminga, voorzitter van de ondernemers in de grootmetaal, presenteert de fusie met de ondernemers in de kleinmetaal als noodzaak om gezamenlijk een vuist tegen de vakbonden te maken.

Bedrijven klagen over te weinig technisch opgeleid personeel. Eigen schuld. Personeel wordt al jaren laag betaald, bij slechte arbeidsvoorwaarden. Grote bedrijven hebben in 80er jaren de bedrijfsopleidingen afgeschaft, het openbaar onderwijs is vooral algemeen en theoretisch gericht. Er zijn nog maar enkele bedrijfsscholen over.

Supermarkten betalen het personeel onder de cao; driekwart zit op jeugdloon; veel contracten van minder dan 12 uur per week; geen voortgang in de cao onderhandelingen.
Dirx drogisterijen drijven op jeugdloon en leeftijdsdiscriminatie; geen pauzes, gedwongen weekenddienst, hoge werkdruk.
Syntus zeurt maandenlang over onregelmatigheidstoeslag, traineert een regeling.
Tata IJmuiden wil 1000 man afschrijven, nadat in 2009 al 800 mensen zijn weg gewerkt.
Jumbo voert de cao afspraken niet uit.
ING geeft voor het 3e jaar geen indexering op de pensioenen, wel een dikke bonus voor de RvB.
IBM Nederland vraagt personeel tegen sterk verlaagd salaris 1 jaar vrijaf te nemen, in de hoop dat ze voorgoed wegblijven. IBM staat geen vakbond toe.
105 Hema franchisers weigeren de overeengekomen cao loonsverhoging van 2% te betalen. aanbesteding taxivervoer Eemland: na onderaanbieding weigert de concessiehouder het verplicht overnemen van personeel, dus 56 ontslagen.
Deen supers betaalt jeugdloners 20% te weinig.
jeugdzorg MO eist koopkracht verlaging, cao onderhandelingen zijn vastgelopen.
Rijk, Provincie, sociale werkplaatsen: geen voortgang in cao onderhandelingen.

Om € 800 miljoen te bezuinigen, zit sinds april 2011 geen beweging in de cao onderhandelingen bij de Rijksoverheid. De regering eist 2 jaar nullijn; einde aan de ambtenarenstatus; schrapt 15.000 banen; makkelijker detacheren; ontslag binnen leeftijdsgroepen; schrappen van de loonaanvulling bij uitplaatsing.

Technische groothandel vindt koopkrachtbehoud onmogelijk; de vakantierechten te hoog; seniorendagen te ruim.
Levensmiddelen groothandel na en jaar nog geen cao akkoord.
Hema, Albert Heijn, Deen, modewinkels, Aldi, Watson ontduiken de cao afspraken.
AgentschapNL, CapitalP en andere payroll bedrijven houden zich aan geen enkele cao afspraak, dus zeggen de bonden die op, het personeel valt voortaan onder de uitzendcao.
welzijn cao onderhandelingen zitten vast.
Provincies weigeren nog steeds te bewegen bij de cao onderhandelingen.
Alliance Healthcare wil geen vakbond en geen cao.
cao onderhandelingen supermarkten blijven door werkgevers geblokkeerd; de bestaande cao wordt aan alle kanten overtreden; de prijsoorlog wordt betaald uit de jeugdlonen.
Mooy transportbedrijf krijgt rechterlijk verbod om Pools personeel via een eigen uitzendburo in Polen. in Nederland te laten werken onder Poolse voorwaarden; schroeft Poolse kentekenplaten op.
Henk Koop & Cor Boonstra trekken Nacap Benelux leeg om hun andere bedrijven overeind te houden en weigeren de 106 personeelsleden ieder sociaal plan.
Van den Bosch, in Erp haalt chauffeurs per bus uit het buitenland op, om in Nederland te rijden onder buitenlandse arbeidsvoorwaarden, of als zelfstandigen via een uitzendburo in Cyprus.
Mondriaan, geestelijke gezondheid in Limburg, eist loonsverlaging van 10% om te bezuinigingen.
thuiszorg Haarlem: loon verlaagd van € 13,80 per uur naar € 9,20 per uur.

In de hele zorgsector worden de regerings bezuinigingen afgewenteld op het personeel. Voortdurend beknibbelen op loonkosten tast de kwaliteit van leven aan voor zowel personeel als cliënten.

Winkelbedrijven en supermarkten verlagen de lonen, verhogen de werkdruk en maken misbruik van jeugdlonen. Voor de horeca geldt hetzelfde.

Het hele jaar door zijn er conflicten over loon en arbeidsvoorwaarden. Die conflicten worden door de media voorgesteld als incidenten. Maar dat conflict komt dagelijks voor. Ondernemers en management voeren dagelijks strijd tegen de arbeidsvoorwaarden van het personeel. De lijst hieronder maakt duidelijk dat er wat betreft beloning voor werk een fundamentele belangentegenstelling bestaat in onze maatschappij.

In de eerste helft van 2011:

Viva Zorg eist loonsverlaging van € 13,30 naar € 9,92 per uur (dat is -25%), chanteert met ontslag. UWV staat daarop het ontslag toe van 294 personeelsleden.
ISS bedreigt zieke personeelsleden.
Brinks: het personeel heeft het eindbod afgewezen, het management wil niet verder onderhandelen.
Lederindustrie wil helemaal geen cao meer.
Verzekeraars weigeren de pensioenen te indexeren, de cao onderhandelingen zijn vastgelopen.
NXP wijzigt eenzijdig de al gemaakte cao afspraken.
Carglass verziekt de cao onderhandelingen ieder jaar weer.
Fuji Color eist van het personeel een loonstop, dus koopkrachtverlies.
Mortel bedrijven weigeren al een half jaar lang een cao af te sluiten, ten einde raad wordt het ene na andere bedrijf stilgelegd.
Trekpleister, Kruidvat, Ici Paris legt verplicht wijzigingen in contracturen op, knoeit door het eenzijdig schrappen van vakantiedagen.
ANWB weigert het winkelpersoneel toeslag voor avond- en weekendwerk.
WSW cao onderhandelingen zijn vastgelopen.
Aviko gaat pas bij stakingsdreiging over tot het afsluiten van een cao.
Streekvervoer en multimodaal vervoer management eist koopkrachtverlies met hun cao eindbod.
Hoza heeft zonder overleg nieuwe loonschalen ingevoerd, waardoor de lonen bevroren zijn.
G4S dwingt het personeel gebroken diensten af.
Air Products maant de bonden het personeel uit te gaan leggen dat het cao bod van het management meer dan voldoende is.
overheid past payroll structureel toe: Capital P plaatst personeel bij Agentschap NL, de mensen wordt de ambtenarenstatus voorgespiegeld, maar die krijgen ze nooit.

Media Markt ontduikt de werktijden en betaling in de cao.
Brinks vindt personeel te duur betaald.
KPN gijzelt de cao onderhandelingen.
V&D / La Place traineert cao onderhandelingen.
Qbuzz werkt met honderden chauffeurs op uitzendbasis, dus geen pensioen, scheelt 20% loonkosten.
Woningcorporaties na 2 jaar inleverencao onderhandelingen gestrand.
Supermarktketens concurreren op arbeidsvoorwaarden: met jeugdlonen worden loonkosten bespaard, 19 jaar is te oud; flexibele inzet geëist; overwerk niet uitbetaald; gedwongen zondagsdienst; intimidatie door management. Management ontkent alles.
Vos Logistics werkt nog uitsluitend met Poolse chauffeurs die naar slechtere Poolse voorwaarden worden betaald. Om blijvend op arbeidsvoorwaarden te concurreren wordt op termijn overgeschakeld op Letten, Roemenen en Bulgaren.
Takko structureel 30 uur per week op 0 uren contract, dus geen salaris bij vakantie.
Postkantoren cao onderhandelingen vast gelopen.
Confectie cao onderhandelingen gestopt.
Uitgeverijen al 3 jaar geen loonsverhoging.
Groothandel Levensmiddelen cao onderhandelingen stukgelopen.
Plukon werkt met 40% tot 60% uitzendkrachten; betaalt 500 vaste personeelsleden niet de in de cao afgesproken loonsverhoging.
Ordina, Atos Origin en Cap Gemini pressen personeel zelf ontslag te nemen, biedt soms vertrekregeling, willen geen vakbond over de vloer.
Ankor Mennema sluit Ridderkerk zonder sociaal plan, houdt vakbond buiten de deur.
H&S Transport gebruikt een normeringstelsel om het personeel minder te betalen dan waar het recht op heeft.
Vion reorganiseert alweer, 370 banen geschrapt, 55 gedwongen ontslagen.
Motorvoertuigen werkgevers willen geen cao afsluiten
ECI ontslaat bij fusie 80 mensen zonder sociaal plan: reorganisatie op kosten personeel
Imperial Tobacco (Van Nelle) sluit 60 mensen uit van 2% loonsverhoging.
Mode- en sportwinkels laten cao overleg weer vastlopen, eisen vertrek van organizers van de bond.
Rijk, gemeenten, gehandicaptenzorg, welzijn, leger, voortgezet onderwijs, WSW, universitaire ziekenhuizen de werkgevers weigeren iedere prijsstijging te compenseren, de onderhandelingen gaan steeds grimmiger. Het Rijk chanteert met 20.000 ontslagen.
Van Oord en Boskalis betalen buitenlands personeel binnen Nederland slechts 40% van het minimumloon.
Douwe Egbert s wordt verkocht. Om voor aandeelhouders een hogere opbrengst te halen, wordt gesneden in de arbeidsvoorwaarden door multimiljonair Bennink. Zijn salaris van $ 8 miljoen.
kost ieder personeelslid al € 2.500 per jaar.
Van Wijhe Verf wil geen cao afsluiten en geen vakbond toelaten.
Ericsson verziekt iedere keer weer de cao onderhandelingen.
iSoft wil vanaf 1 juli en geen cao èn geen vakbond op het bedrijf.
Holland Casino voor nieuw personeel slechtere arbeidsvoorwaarden: minder verlofdagen en lagere pensioenrechten.
Binnenvaart 5 jaar vruchteloos onderhandelen over cao omdat de meeste bedrijven weigeren te ondertekenen; laatste cao liep oudjaar 2005 af.
Nedcar verlangt tot 5% looninleveren omdat Mitsubishi een familie is die het nu moeilijk heeft. Toen de familie het wel goed had, deelden de werkenden uiteraard niet mee.
Hema eist koopkrachtverlaging van het personeel om het bedrijf winstgevend te kunnen verkopen.
Geestelijke gezondheidszorg eist werkdagen van 12 uur en meer onregelmatige diensten voor hetzelfde loon.
Albert Heijn splitst vaste banen op in minibaantjes voor parttimers voor jongeren en migranten.
Eigenaren van Mode- en sportwinkels vinden loonsverhoging voor het personeel overdreven.
Groothandel levensmiddelen eist ruimere werktijden en minder pensioenvoorzieningen.
Connexxion,een arts in dienst van het bedrijf herkeurt het personeel regelmatig op levensstijl Uitgeverijen weigeren al sinds januari 2008 iedere structurele loonsverhoging.
Schildersbedrijven willen de jeugdlonen met 40% verlagen en het aantal werkuren verlengen.
Draka en Philips vervangen vaste banen door tijdelijke banen.
ECT geeft alleen nog werk op tijdelijk contract.

Minister Kamp regelt dat vast werk door tijdelijke contracten vervangen mag worden, als dat voordeliger is voor de ondernemer. UWV moet dat uitvoeren. UWV verifieert bij ontslagaanvraag nooit of het orderboek wel structureel leeg is, waardoor vaste krachten door het bedrijfsmanagement makkelijk verruild worden voor uitzendkrachten. Scheelt de ondernemer tot 20% in loonkosten.

Uitzendburo Vakomo betaalt verhuurde Polen minder uit dan waar ze recht op hebben.
KPN ontslaat 5.000 mensen bij een bedrijfsresultaat van een slordige € 3.300.000,000,-
Gemeenten: loonsverhoging mag geen geld kosten, gaat dus ten koste van de andere arbeidsvoorwaarden.
Leder- en reiswinkels betaalden de laatste loonsverhoging in oktober 2008.
Juweliers willen al 2½ jaar geen cao, om nieuw personeel onder te betalen.
Viva Zorggroep eist 20% loonsverlaging en ontslaat 650 personeelsleden zonder UWV besluit.
In het wegtransport worden buitenlandse chauffeurs via Midden Europese brievenbus firma’s ingehuurd om de arbeidsvoorwaarden te ontduiken.
Universtaire ziekenhuizen probeerden het personeel 25% te laten inleveren.
Koole doet maandenlang geen fatsoenlijk caobod.
De Slegte vervangt vaste contractanten bij vertrek door tijdelijk personeel.
In februari 2011 saboteren de werkgevers de cao onderhandelingen in de tandtechniek, de afbouw, bij de kleine banken, Plukon en CBR.

KLM zoekt nieuw vliegend personeel, ook dat van Martinair is welkom, maar alleen via een uitzendburo, dus geen pensioenopbouw, dat scheelt 20% op de loonkosten.
Careyn thuiszorg in Delft/Westland eist € 3,- per uur looninleveren, onder dreiging van ontslag.
MO eist voor het welzijn personeel een loonstop.
kleinmetaal bedrijven bieden de 330.000 personeelsleden slechts 1% loonsverhoging in 3 jaar.
Qizini wil een eigen cao en betaalt alvast ver onder de cao gemaksvoeding.
Alu Donk betaalt systematisch tot onder het minimumloon.
minister Donner dreigt met nog meer ontslagen bij de overheid als compensatie voor de gevraagde baangaranties en koopkrachtbehoud.
Viva zorggroep in Haarlem eist na mismanagement òf 20% loon inleveren òf ontslag.
Poolse uitzendkrachten à €8,50/u bruto, hebben huiscontroles door koppelbaas te verduren.
Vanwege onenigheid over de werkroosters zijn Vlissingse bootslieden uitgesloten en daarvoor stakingsbrekers ingezet.
Telegraaf vordert loon terug van het personeel.

In detailhandel is vaak al jaren geen cao afgesloten, waardoor nieuw personeel zwaar onderbetaald wordt en ouder personeel veel heeft ingeleverd aan koopkracht.
Kleine aannemers en beveiligingsbedrijven hebben een cao met slechtere arbeidsvoorwaarden klaarliggen, zoeken nu nog een bond die wil tekenen.
DHL wil de contracturen van het voltijd personeel halveren tot pulpbanen, om het werk toch gedaan te krijgen, moet het personeel gedwongen overwerken.
TNTpost heeft zoveel personeel weggepest dat de overblijvers het overwerk niet meer aankunnen.
Poolse schoonmakers in Rotterdam werken 7 nachten per week voor €4 à €5 /u bij € 250,- per maand ingehouden voor huisvesting van 4 mensen op 1 kamer.

De belangen van ondernemers en overheid als werkgever zijn tegengesteld aan die van de werkenden. Daarom moet iedere keer opnieuw strijd worden gevoerd over de arbeidsvoorwaarden en het loon. Daarbij gaat het niet alleen over verbeteringen. Zelfs behoud van loon en arbeidsvoorwaarden moet iedere keer opnieuw bevochten worden. Anderen doen dat echt niet voor je. Samen met je collega’s moet je dat doen.

Nog wat voorbeelden, nu uit de tweede helft van 2010:

TNT gooit 11.000 postbodes met 25uur contract of meer en de postophalers met 15uur of meer eruit;
TNT biedt inplaats daarvan pulpbanen in deeltijd, zoals bij supermarkten.
Hema instructie: management, niet de bedrijfsarts bepaalt of personeel weer aan het werk kan.
MSD/Merck ontmantelt Organon ten koste van minstens 1000 personeelsleden om het rendement op te krikken.
IBM Nederland weert al 50 jaar vakbond van het bedrijf.
Personeel in het wegtransport wordt gechanteerd: òf eigen rijder worden òf er komt een Pool of Letlander op je wagen.
De helft van de wegtransport bedrijven sjoemelt met de cao, betaalt het personeel structureel te weinig.
Bij Ryanair is vakbondlidmaatschap verboden.
Migrant arbeiders uit Azië moeten ’s nachts slapen in wat overdag de bedrijfsruimte is.

Supermarkt Aldi ontzegt personeel een lunchpauze; management treedt zwaar intimiderend op.
Kledingwinkels ontduiken de cao met te lage maaltijdvergoeding.
Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP weigeren tot cao afspraken te komen en blijven 30% onder het minimumloon betalen.
Regering weigert het defensie personeel de inflatiecompensatie, ondanks een aangenomen motie van de Tweede Kamer.
Onderwijspersoneel dat aanstelling via payroll bedrijf weigert, wordt ontslagen.
In tuinbouw jarenlang zware onderbetaling, belasting en premie ontduiking gebruikelijk.

Helft faillisementen en doorstart in het wegtransport is frauduleus: miljoenen schulden zijn achtergelaten, personeel is ontslagen met loonachterstand en contracten met de ‘eigen’ rijders zijn vervallen.
Exploitanten van touringcars overtreden systematisch de cao oa. tav. overwerk.
Callcentre Vodafone (weigert een cao af te sluiten) eist inleveren van 11 vakantiedagen, weigeraars wordt het werk onmogelijk gemaakt.
Ondertekening binnenvaartcao sinds 2005 gesaboteerd door een deel van de reders.
Polynorm Voest Alpine eist inleveren 5% loon.
Cao lonen wegvervoer 15% lager dan die van OV buschauffeurs, dat scheelt € 235 per maand.

Boskalis en Van Oord betalen op de Maasvlakte buitenlands personeel onder het minimumloon.
Alliance Healthcare (Boots) wil toeslagen schrappen.
Universiteiten keerden zich net voor de cao ondertekening tegen het akkoord met het personeel.
Novio (Connexion) trok het functioneel leeftijdsontslag eenzijdig in, zonder compensatie.
Smit probeerde een cao waarbij nieuw personeel het zonder prijscompensatie moest doen.
Bij Hema, ABNAmro, Bijenkorf, horeca krijgt het nieuw personeel tot 15% slechtere arbeidsvoorwaarden.

Kleine schoenenwinkels sluiten al sinds 2003 geen cao af.
Personeel bij Inalfa heeft 8% loon ingeleverd om het bedrijf te redden. Daar staat niets tegenover zodra het beter gaat. Poolse vrouwen opgesloten door werkgever na werkweigering.
Management van Veolia Breda saboteert uitvoering van de cao.
Zeeman, Wibra, Esprit, Aktiesport ontduiken de cao door vergoedingen niet uit te betalen.
OV en taxibedrijven huren voor het speciaal vervoer personeel in via het eigen uitzendburo, dat spaart pensioenpremie uit, ongeveer 16% tot 20% van de loonkosten.

In zorg en metaal is gebrek aan nieuw personeel door de lage beloning en belabberde arbeidsomstandigheden.
Onderwijsassistenten wordt stelselmatig grotere verantwoordelijkheid gegeven zonder daarvoor het passende loon te geven, wie protesteert of zijn recht haalt, wordt weggewerkt.
Slowaakse aardbeienplukkers na weken werken teruggestuurd zonder loonbetaling.
C & A, Bonnetrie, WE, Hunkemöller, Claudia Sträter, Perry, Miss Etam, Peek & Cloppenburg, Meddens Vögele, Promiss weigeren vanaf april 2008 een cao af te sluiten.
Bij Eska was een staking nodig voordat de directie een cao wilde afsluiten.

Hieronder hoe het ging in 2009.

ga door naar: (26. misbruik)

febr. 12
kleine logo 00-1

17

stelen van het personeel anno 2009


Onder het mom van een economische crisis hebben de ondernemers en de regering in 2009 een aanval ingezet op de arbeidsvoorwaarden. Onveranderlijk gaat het om verlaging van de loonkosten. Een blauwdruk van het uiteindelijke doel verwoordde in alle openheid de regeringscommissie Bakker in de zomer van 2008. Opvattingen van enkele spraakmakers bevestigen de opzet. (40. verslaafd aan loonmatiging)

hoezo slechte economie
De omzetten liepen in 2009 iets terug door de financiële chaos.
(58. krediet chaos) Daarmee was er nog geen sprake van een economische crisis. Uiteraard moesten bedrijfsplannen bijgesteld worden. Maar om te beweren dat er een rampzalige situatie is ontstaan, zoals de ondernemers doen, is rijkelijk overdreven. De ondernemersvereniging VNO-NCW behartigt alleen het puur eigenbelang van ondernemers. Hun belang wordt steevast voorgesteld als het nationaal economisch belang. En media en de regering volgen ze daarin. Kort geleden, in 2003 heeft de regering ook al eens een loonstop afgekondigd op grond van cijfers die achteraf niet bleken te kloppen. (29. voorspelling of volksverlakkerij)

Groei is helemaal geen economische noodzaak. Ja, beslissers gaan in hun plannen altijd uit van groei. Bij krimp komen hun plannen dan niet meer uit, daarom zijn ze dan de weg kwijt. Dat is hun probleem, geen economisch probleem.

De winsten zijn in Nederland jarenlang uitbundig gestegen.
(11. nettowinst in Nederland)

In 14 jaar van 1994 tot 2008 is de winst met 240% toegenomen.

De loonsom bleef ver achter met 41%.
(45. loonsomstijging)

In 2008 werd op iedere euro 18 cent winst gemaakt, zo’n € 107.000 miljoen.

Onder de door de regering gepropageerde marktwerking gaat ieder bedrijf failliet als het niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. En daarmee uit. Maar de Hollands sprekende beslissers in de internationaal opererende financiële sector kregen de regering plat met een vals beroep op nationalisme. (55. Hollands Glorie) Alsof deze vooral internationaal opererende bedrijven en overwegend in bezit van buitenlandse kapitaal groepen, onmisbaar voor de Nederlandse identiteit zouden zijn.

Onder druk van een deel van het bank- en verzekeringswezen en de toezichthouders daarop, is vanaf 2008 een risico voor de Nederlandse staat aangegaan in de buurt van € 160.000 miljoen. Anderhalf tot bijna twee keer van wat er per jaar aan lonen wordt betaald in Nederland. Terwijl er genoeg andere banken en verzekeraars in de wereld zijn om in het gat te springen dat ABN Amro, Fortis en ING zouden laten vallen. Met het verhaal dat het noodzakelijk was deze banken te redden licht de regering de werkenden en andere belastingbetalers gewoon op.

uitkleden arbeidsvoorwaarden
De mogelijkheid van massaontslagen is breed uitgemeten om een crisissfeer te scheppen. In de praktijk hebben de ondernemers hun tegenvallende omzet allereerst verhaald op de uitzendkrachten en zelfstandige eenpitters, die samen 15% tot 18% van de werkzame bevolking vormen. Veel van hun contracten werden niet meer verlengd.
Maar in april 2009 werd er nog evenveel overgewerkt als een jaar geleden.

Toch gaf de regering ondernemers een heel pakket extra financiële voordelen:
belastingverlichtingen en nog wat presentjes;
garantiestellingen door de staat voor bedrijfsfinanciering;
premievrijstellingen voor het aannemen van mensen die ze liever niet willen;
verlaging van winstbelasting voor multinationals van 25½% naar 5% komt er aan;

En de regering verzwakt de rechten van het personeel en de koopkracht van iedereen:
de flexwet is opgerekt, uitzendkrachten -meest jongeren- verliezen weer inkomenszekerheid;
ontslagvrijheidis verruimd: ondernemers zijn bij reorganisaties vrij te ontslaan wie ze willen;
deeltijd WWwordt toegekend aan bedrijven ten koste van de WW rechten van het personeel;
verhogingvan de pensioenleeftijd, voor iedereen een diefstal van € 25.000 en 2 jaren gezonde vrijheid zonder arbeidsplicht;
de BTW gaat omhoog naar 22% in 2011 als het aan het CDA ligt

Onbetrouwbare ondernemers kleden de arbeidsvoorwaarden verder uit.
De bekendste bedrijven waar het management zich in het eerste halfjaar 2009 ernstig misdroeg:
cao eenzijdig gewijzigd door:
Etos, Gall &Gall, Telegraaf en Dekamarkt; Makro / Metro

cao genegeerd door: Tata / Corus / Hoogovens, overwerk werd niet betaald;
streekvervoer chauffeurs gekort vanwege de akties in 2008;
Connexxion bemoeide zich met de leefstijl van personeelsleden;
Getronics -dochter van KPN- heeft 700 mensen telefonisch ontslagen;
Cap Gemini dwong honderden personeelsleden zelf ontslag te nemen;
Taxi Wolters betaalt al jaren geen overwerk afgesproken 3% loonsverhoging niet betaald:
Brugman Keuken, ook ANWBprobeerde daarmee weg te komen

ontkenning cao:
Koole, horeca voltijdbanen opgesplitst in parttime, de werkdruk verhoogd en het loon verlaagd:
Albert Heijn, Gall & Gall, Etos

werktijdverkorting doorgevoerd door gedwongen opnemen van vakantiedagen:
DAF

Winstgevende bedrijven ontslaan personeel:
Tata / Corus / Hoogovens 800 mensen, Parenco / Norske Skog, Koni

personeel moet opnieuw solliciteren naar eigen baan:
winstgevend Shell wil 7% van het personeel kwijt

pogingen zonder sociaal plan ontslagen door te drukken:
Océ, Cargill, TLG Zeeland, Honig / Heinz, Koni en Hans Anders

pogingen cao open te breken:
media en grafische industrie, Flora Holland

uitbesteding om het minimumloon te ontduiken:
Schiphol, een staatsbedrijf

beloning ver onder de Nederlandse cao:
wegtransport: € 700,- per maand ongeacht het aantal gemaakte uren of overwerk;
zeevaart: € 375,- per maand inclusief overwerk en onregelmatige diensten

managers in burger verstoren vakbondsvergaderingen om akties te voorkomen:

loondruk
Nadat gemeenschapsgelden moedwillig zijn overgeheveld naar kapitaalkrachtige bedrijven en hun (ex-)aandeelhouders, zijn voor de komende jaren zware overheidsbezuinigingen gepland om de ontregelde staatsfinanciën te repareren.

Zonder enig respekt wordt in 2010 en 2011 door de regering lastenverhoging afgedwongen voor de gehele bevolking. Daarop vooruitlopend krijgen werkenden en uitkerings-gerechtigden nu al met koopkrachtverlaging te maken. Op Prinsjesdag 2009 is alvast gedreigd met een landelijke looningreep voor het geval de vakcentrales geen koopkrachtverlies toestaan. Maar in verband met de gemeenteraad-verkiezingen durft de regering dat niet vóór maart 2010 aan.
wel is in de zomer 2009 alvast de nullijn aangekondigd voor het personeel bij: ziekenhuizen, onderwijs, gemeenten, provincies en krijgsmacht.

Net zoals de overheid maakte de ondernemers gebruik van de opgeklopte onzekerheid om in de eerste helft van 2009 de cao onderhandelingen te verzieken.
Dat de winsten in eerdere jaren naar ongekende hoogten zijn gestegen, wordt even verzwegen.
(11. nettowinst in Nederland)

cao onderhandelingen geweigerd door:
SNS, Delta Lloyd, ambulances, zorgverzekeraars, streekvervoer, meubel- en houtindustrie, beton, bouwmaterialen, doe-het-zelf en detailhandel
al vijf jaar weigering cao af te sluiten:
mode- en sportwinkels
chantage met òf 11.000 ontslagen òf 15% loonsverlaging:
TNT, wie niet toegeeft wordt weggepest (59 concurrentie op arbeidsvoorwaarden)
loonoffers verlangd onder chantage met ontslag en zeker geen loonherstel zodra het beter gaat:
thuiszorg instellingen eisen tot 15% loon inleveren op de laagste schalen; Roto Smeets 3%, Avebe 6%, HP 5%, Nuplex 10%, Würth Nederland 5%
loonsverlaging geëist door:
detailhandel, Océ, V&D, EDS, ASML, schoonmakers zoals JPB, EDS, ASML, NXP, Waterbus en CHC Helikopters (v/h Schreiner)d
nullijn cao’s geëist door:
DHL, Aedes, Praxis, drogisterijen, uitgeverijen, boek- en tijdschriftenhandels, V&D en La Place
beledigend laag eindbod voor winstgevende bedrijven:
AKZO, IGMA, Douwe Egberts, vleesindustrie en Arcadis
flexibeler werktijden geëist:
Philips
nieuw personeel krijgt 8½% minder betaald:
Bijenkorf en Hema
vast personeel wordt vervangen door uitzendkrachten:
AH distributie
arbeidsverhoudingen grenzend aan slavernij:
enkele tuinbouwbedrijven
ondertussen tiert mismanagement, fraude en zelfverrijking welig, met als gevolg faillissementen:
zoals in de thuiszorg, bij enkele woningcorporaties en welzijnsstichtingen.

De ondernemersvereniging VNO-NCW en hun loononderhandelbedrijf AWVN sturen op de korte termijn. Ze koersen altijd op verdere verlaging van de beloning en verlaging van de arbeidszekerheid van het personeel, ook in 2009:

 • cao’s ontmantelen met individuele beoordeling om personeel tegen elkaar uit te spelen;
 • verder flexibiliseren van de werktijden;
 • vast personeel inruilen voor 20% tot 40% uitzendkrachten;
 • de leeftijd voor bedrijfspensioen 2 jaar uitstellen naar 67 jaar om 15% op loonkosten te besparen;
 • alle beleggingsrisico voor het pensioen wordt bij het personeel gelegd;
Vasthouden van vakbekwaamheid interesseert ondernemers nauwelijks. Verhalen over personeel behouden en opleiden zijn bedoeld om personeel aan het lijntje te houden, hun deeltijd WW toegewezen te krijgen en subsidie op te strijken. Verder is het een loze kreet:
 • voor leerwerkplekken hebben ondernemers in de metaal slechts € 10,- per dag over;
 • ontslagen personeel vindt alleen nog ander werk voor lager loon.

Voor 2010 eisen de ondernemers weer de nullijn voor lonen en nog grotere flexibiliteit van het personeel. Om zo de winsten op te krikken.

dienstbaarheid
De voorstellen die de commissie Bakker in de zomer 2008 deed, geven goed weer welke arbeidsverhoudingen ondernemers en regering zich wel wensen:

Een bevolking die altijd economisch inzetbaar is en gebruiksgereed klaarstaat voor de eerste de beste ondernemer. Daarom: weg met ieder sociaal vangnet of inkomenssteun. Met een loon rond het bestaansminimum kan werkvolk best nog produktief zijn. En zijn ze even niet nodig, dan hebben ze gewoon pech gehad. Geen werk, geen eten, dus tijd om bij te scholen. Zo leert men zich dienstbaar op te stellen. (bulletin XXIII. naar een toekomst die loont)

"Mensen moeten geleid worden, ze hebben tegenwoordig veel teveel vrijheid hun leven naar eigen inzicht in te delen", dat is niet efficiënt. (Jan Willem Oosterwijk in ESB jan 2006). Voor een concurrerende landseconomie zelfs remmend (32. concurrentie positie) De arbeidsdeelname moet omhoog en ontslag mag niet verhinderd worden. (40.-1. verslaafd aan loonmatiging)
"De bijstand opheffen en hogere strafkortingen zijn een goed middel om werklozen arbeidsethos aan te leren." (Aart van der Gaag, voorzitter uitzendburo’s FD 311009-4) Het is aan de overheid en UWV om met banenpools en mobiliteitscentra werklozen te herplaatsen of om te scholen, als het maar niet ten laste komt van de loonkosten. (60. banenpool een sterfhuis)

"Het modern ondernemerschap vereist flexibele werknemers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen economische inzetbaarheid." (Wouter Bos, 2005, Dit land kan zoveel beter)
(40.-2. lonen matigen als maatschappelijke opdracht)

Dus op naar moderne arbeidsverhoudingen en weg met alle sociale voorzieningen. Want: "opgelegde collectieve voorzieningen houden mensen uit hun kracht, het doet geen recht aan de mens zoals God die heeft bedoeld." (Herman Wijffels, bewindvoerder Wereldbank, formateur kabinet Balkenende/Bos, strateeg CDA, ex vz SER, ex vz RvB Rabo; ex secr NCW; in Friesch Dagblad 24 nov 2007) (47. sociaal akkoord 2008)
 • 1,4 miljoen mensen in Nederland kregen in 2008 minder dan € 10,- per uur betaald,
  dat is 1 op de 5 werkenden;
 • 1,9 miljoen mensen heeft geen vaste baan,
  dat is meer dan 1 op de 4 werkenden ! (Bondgenoten, april 2009)
Managers laten zich ondertussen rustig € 1000,- per uur betalen. (20. moeilijk doen over loon)

armoedeloon
Ondernemers willen helemaal geen rechtvaardige verdeling van de welvaart. Het gaat ze niet om een maatschappelijk aanvaardbare beloning. In plaats van de arbeidsvoorwaarden zoals die gegroeid en onderhandelbaar zijn, streven ondernemers naar het absolute minimum loon.
Om meer winst over te houden. (61. bestaansminimum)

In Nederland doen diverse instellingen aan loonwaardebepaling. Een mooie kreet voor het zoeken naar een beloning rond de armoedegrens of het biologisch minimum. In gewoon Nederlands: te weinig om van te leven en teveel om van dood te gaan.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland stoelt op:
totale minachting voor werkenden
mensen zijn er alleen maar om door ondernemers te worden gebruikt

Lees hieronder welke hele en halve leugens in 2008 werden verteld om in de arbeidsvoorwaarden te snoeien,

of ga door naar: (26. misbruik)

nov-09
kleine logo 00-1

17

stelen van het personeel in 2008


‘de economie zit tegen’

 • Onwaar, de winstcijfers stijgen nog altijd even onstuimig. (11. nettowinst in Nederland)
 • Er is helemaal geen recessie in Nederland, de overspannen groei van de economie
  komt weer op normaler nivo, dat is alles.

‘looneisen jagen de prijzen op’

 • Onzin, het ligt andersom: de prijsstijgingen in 2008 maken hogere lonen in 2009 noodzakelijk. Alleen al uit koopkrachtbehoud.
 • De hogere rente door kredietwantrouwen, winstneming van ondernemers en speculatie van beleggers in grondstoffen hebben de prijzen in 2008 opgejaagd. (56. grondstoffenprijzen)

‘de lonen mogen niet stijgen na de prijsstijgingen van afgelopen jaar’
zeggen Trichet (ECB), Wellink (DNB), Wientjes (VNO)

 • Een grove brutaliteit, nu het leven duurder wordt. Alleen al om koopkracht te behouden is loonsverhoging noodzakelijk.
 • Nu prijscompensatie weigeren is stelen van het personeel.
 • De prijs-loon spiraal is door de ondernemers, beleggers en speculanten ontketend.

‘te hoge lonen lieten de economie stranden in 2002’

 • Een leugen: overmoedige bestuurders, avonturiers en beleggers overwaardeerden ict aandelen in onverantwoord kuddegedrag, die hype moest onvermijdelijk weer instorten.
  (08. winst en kapitaalexport)

‘begin 21e eeuw zijn de lonen uit de hand gelopen. Alleen door een loonstop was dat toen te repareren. Die fout mag niet weer gebeuren’

 • Wartaal, in 2001 werden de cao lonen onvoldoende gecompenseerd, de koopkracht ging hard achteruit. (05. loon en koopkracht)
 • In 2003 is met gemanipuleerde cijfers een loonstop afgedwongen voor 2004 en 2005. Nooit is er in 2003 een recessie geweest bleek achteraf. (29. voorspelling of volksverlakkerij)
 • Van 1997 tot 2001 was er een hoogconjunctuur. Daar hebben de cao lonen nooit in gedeeld. Ook in de hoogconjunctuur vanaf 2006 gaan de vakcentrales mee in de loonmatiging. Ondanks steeds stijgende nettowinsten.

ondernemersvoorzitter Wientjes zeurt en vertelt leugentjes (FD 130808-1)

 • In het ondernemersbelang, want ja, daar wordt hij voor betaald. En daarom ook heeft hij geen gelijk. Wellink en Trichet gaan om met de verkeerde vrienden.

‘afschaffen WW premiedeel voor werkenden á € 1,9 miljard moet gefinancierd worden met verhoging van het hoge BTW tarief van 19% naar 20%’

 • Waarom? slaat nergens op: door de gestegen olieprijs incasseert de staat in 2009 aan aardgasbaten € 13,5 miljard en een extra accijnsopbrengst van € 13 miljard. Samen € 26,5 miljard! Ruwweg het dubbele dan eerder verwacht en grotendeels opgebracht door dezelfde Nederlandse bevolking die ook nog eens de BTW verhoging zou moeten betalen. Daarom kan geheel verantwoord de WW premie uit die aardgas baten betaald worden. (21. meevallers)
 • Inning van de WW premie voor werkenden wordt opgeschort onder voorwaarde dat de vakcentrales de looneis matigen. Er is de suggestie dat die premie 3,5% van het loon scheelt. Reken dat eens uit, het klopt mooi niet. Want bij 8 miljoen werkenden met een gemiddeld inkomen van € 24.000 per jaar, zou het dan om € 6,7 miljard moeten gaan. Maar nee, de schatkist scheelt het slechts € 1,9 miljard. Verdeeld over 8 miljoen werkenden voor € 24.000 per jaar komt dat uit op slechts 1%. En dat is evenveel als verhoging van het BTW tarief aan koopkracht kost.

'inning WW-premie voor werkenden wordt uitgesteld in ruil voor loonmatiging'

 • Koehandel ten voordele van de ondernemers, want hun bedrijven krijgen in 2009 € 1,5 miljard aan innovatiesubsidie, plus WW- en zorgpremie verlaging, waarvan nog niet de helft gedekt is in de staats begroting. En waar dan ook niets tegenover staat.

‘niemand kan zich meer aan de kredietcrisis onttrekken, dus is loonmatiging nodig’ aldus oud bankier Rinnooy Kan, als voorzitter van de SER. (FD 190908-1)

 • Dit is de omgekeerde wereld. Het wereldwijde wantrouwen tussen banken onderling is het gevolg van slordige en riskante leningen die verstrekt zijn in Amerika. Dat Europese handelaren en bankiers die leningen overnamen is hun eigen stommiteit en dus ook hun ondernemersrisico.
 • De beloning van het kapitaal is sinds 2004 al ongemerkt vergroot ten opzichte van de beloning van het werk van 8 miljoen werkenden in Nederland. (30. kosten van arbeid en kapitaal)
  Om het nu verspilde vermogen opnieuw van de werkenden op te eisen, staat gelijk aan ziekelijk junk gedrag. (40. verslaving aan loonmatiging)
 • Het gemak waarmee begin oktober de aandeelhouders van Fortis met € 16.800 miljoen staatssteun zijn uitgekocht -gelijk aan 760.180 gemiddelde jaarinkomens-, maakt de noodzaak van loonmatiging voor cao-afhankelijken ongeloofwaardig.
  (58. financiëlevertrouwenscris)

of ga door naar: (26. misbruik)

Of lees hoe de vorige directeur van het CPB in 2002 al eens verwarring zaaide.

okt-08
kleine logo 00-1

17

onheilstijdingen


Het Centraal Economisch Plan van 2 april 2002 bracht de jaarlijkse economische voorspellingen, nu voor 2002 en 2003. Op het moment dat vakcentrales en ondernemers weigeren om vlak voor de verkiezingen nog met de vertrekkende regering te overleggen.

De reactie van Het Financieele Dagblad op 4 april:

'Loonmatiging.

Iets anders kon Henk Don, de directeur van het Centraal Planbureau dinsdag niet bedenken bij het hijsen  van de stormbal over de Nederlandse economie.
Alleen een gematigde loonkostenontwikkeling kan volgens hem een periode van langdurig onderpresteren voorkomen.

Maar uit zijn eigen Centraal Economisch Plan 2002 blijkt dat die oplossing niet mogelijk is, tenminste niet op korte termijn. De arbeidsmarkt in Nederland blijft krap, de inflatie hoog en werknemers willen gecompenseerd worden voor hogere pensioen- en ziektekostenpremies.

Het is niet voor niets dat de cao-onderhandelingen bij onder andere Philips en in de bouw zijn vastgelopen op de loonparagraaf. Zelfs al zullen de lonen dit jaar volgens raming van het CPB
met 4% stijgen, de vraag blijft of de werknemers het gevoel hebben dat ze erop vooruitgaan.
En dat heeft weer effect op de groei van particuliere consumptie
, die vorig jaar met 1,2%
al erg bescheiden was.'

Argeloze lezers en luisteraars vergissen zich makkelijk in de aard van het Centraal Economisch Plan. Het CEP wordt uitgebracht als beleidsinstrument, niet als een onafhankelijke analyse. Kijk maar naar de gelegenheids argumenten:

Don:
Pas op! stevige loonstijgingen in de cao's, doordat alleen naar de inflatie wordt gekeken!
De loonontwikkeling past zich niet aan aan de lage productiviteitsgroei.


ONZIN:

 • De ondernemersvereniging ANWV is al in maart duidelijk dat de cao's in 2002 blijven steken op 3,2%.
 • In koopkracht blijven de cao's over de hele linie ver achter bij de 5,2% inflatie en is er dus sprake van verlaging van de lonen (44.-06. afgesloten cao's vorige jaren)
 • Don noemt alleen de voorspelde lage inflatie van 2002 en vergeet de niet gecompenseerde veel hogere werkelijk opgetreden inflatie van 2001.
  (33. inflatie) en (41. inflatie bestrijding)
 • Productiviteitscijfers (3 loon achterstand) zijn hier niet relevant, als Don het heeft over prijsconcurrentie, is die verslechterd door winstneming van de ondernemers, niet door de lonen. (32. concurrentiepositie)
Don:
de arbeidskosten per eenheid produkt in de verwerkende industrie bleven van '88 tot '97 17% lager dan in het buitenland, maar van '98 tot '03 komt het 14% hoger uit!

ONZIN:

Don:
er wordt onvoldoende rekening gehouden met de invloed van contractloonstijgingen op de financiële positie van de pensioenfondsen.

PUUR ONZIN:

 • Dat sommige pensioenfondsen nu hun verplichtingen nauwelijks na kunnen komen, komt doordat de meeste moederbedrijven nog tot in 2001 het vermogen van die pensioenfondsen hebben afgeroomd. Om de financiële positie van het moederbedrijf op te krikken. Nu stellen dat de lonen daarom moeten matigen, is de boel op z'n kop zetten en ondergraaft de laatste geloofwaardigheid van het CPB en haar directeur.
  (48. pensioen roof)
 • De pensioenfondsen hebben nog in 1999 een rendement van gemiddeld 16% per jaar gedraaid, waardoor de moederbedrijven vrijgesteld werden van het werkgeversaandeel in de pensioenverplichting, en dus lagere loonkosten hadden.
 • Sommige moederbedrijven hebben zeer rijke pensioenfondsen doordat hun personeel nooit oud wordt. Berucht zijn ABP doordat de mijnwerkers na pensionering, als ze dat al haalden, slechts een kort leven restte. Zo ook Corus dat in 2002 nog €1,41 miljard aan het pensioenfonds onttrekt, want staalarbeiders worden toch niet oud en in 35 jaar is al 90% van het personeel op straat gezet. Het pensioenbedrijf van Corus is zelfs 7 keer zoveel waard als het moederbedrijf.

De ondernemers hebben tijdens de hoogconjunctuur nagelaten te investeren in Nederland.

Er is onvoldoende innovatie bij de bedrijven.

De ondernemerspropaganda baseert zich nog steeds op een ongeschoolde, willekeurig uitwisselbare arbeidskracht.

Zo'n simplisme kan alleen bestreden worden met looneisen, want dat is het enige waar dit soort ondernemers gevoelig voor zijn.

of ga door naar: (26. misbruik)

mrt-02 / jan-05
kleine logo 00-1