1 mei komitee logo
veroorzakers van inflatie 16

Waar komt de inflatie vandaan?

grafiek 16-1
bron: CBS, CPB, DNB

18% van de inflatie in 2001 wordt veroorzaakt door winstverhoging.
Ruim 40% van de inflatie wordt veroorzaakt door belasting
verhoging voor de bevolking.

Tegelijkertijd wordt sinds 1997 aan 87 multinationale
ondernemingen 80% van hun vermogenswinstbelasting voor
concern financiering kwijtgescholden.(63. belastingparadijs)

conclusie:
in Nederland wordt tweederde van het koopkrachtverlies veroorzaakt door prijsinflatie

inflatie = geldontwaarding = koopkrachtverlies (5. loon & inflatie)

ga door naar: (33. inflatie)

sept-02
kleine logo 00-1