kleine logo
sterk stijgende nettowinsten
permanente kapitaalexport 8

Begin 2015 blijkt dat de waarde van investeringen in het buitenland vanuit Nederland,
ongeveer even groot is geworden als de hele economie van Nederland zelf groot is.
Hierbij zijn de investeringen vanuit het buitenland in Nederland er al afgetrokken.


grafiek 08.-01
Aandelen en aankopen worden tot deze investeringen gerekend.
Een deel van de groei sinds 2014 is veroorzaakt doordat de waarde van de euro gedaald is
ten opzichte van vooral de USA dollar. (49. valuta)

De sterke groei van investeringen vanuit Nederland in het buitenland is niet verrassend.
Het komt allereerst voort uit het hoge winstnivo van 15% tot 25% op de Nederlandse economie. (14. rendement van de Nederlandse economie)

Tegelijkertijd loopt het investeringsnivo in Nederland terug.


grafiek 08.-02

Op de korte termijn zoeken vermogensbeheerders en internationaal opererende bedrijven veel eerder een hoger rendement in het buitenland, dan voor de lange termijn te investeren
in de Nederlandse reële economie. De geldverruiming door de ECB vanaf maart 2015 bestendigt deze ontwikkeling voor lange tijd.

conclusie:
natuurlijk leidt loonmatiging tot stijgende winsten
de zo in Nederland gemaakte winst verdwijnt vervolgens voor een belangrijk deel
naar het buitenland, om daar geïnvesteerd te worden

Dat komt tot uiting in het chronisch handelsoverschot, dat een grote onevenwichtigheid binnen de eurozone in stand houdt.


grafiek 08.-04
bron: dnb / eurostat

Onnodig hoge werkloosheid en minder investeringen in Nederland in kwaliteit van leven is een ander gevolg. (07. minder loon = minder werk)
Deze ontwrichtende ontwikkeling is te stoppen door de economie minder afhankelijk te laten zijn van export dus de binnenlandse consumptie op te vijzelen, zodat er een evenwichtiger opbouw van de welvaart ontstaat. (09. Waar komt de groei vandaan)
Verlagen van de export en verhogen van de binnenlandse consumptie is sinds 2014
ook het advies aan Nederland van vele economen, de Europese Commissie, zelfs OESO en IMF.
(58-2. kapitaal chaos 7 jaar later / 02. Europa en Griekenland)

Voor hogere binnenlandse consumptie is er meer koopkracht nodig onder de bevolking. Dat betekent hogere lonen. Om de binnenlandse economie verder te versterken zijn ook hogere overheidsinvesteringen nodig, bijvoorbeeld in onderwijs, en verbetering van de infrastructuur (spoor- en waterwegen). Natuurlijk stoppen met de bezuinigingen en het zwaarder belasten van niet meer werkenden, waarmee de economie wordt afgeremd.
(XLIII. wie niet aan zijn toekomst bouwt, heeft er geen)

Tegelijkertijd is dit ook het recept om evenwichtiger onderlinge verhoudingen tussen
de economieën binnen de eurozone te bereiken. (62. loonkosten verlaging in Europa)
De verarming van Portugezen, Grieken Ieren en Spanjaarden is helemaal niet nodig
als wij onze lonen beter verdedigen. Beter nog, verhogen.

conclusie:
loonsverhoging is goed voor de Nederlandse economie
en beter voor de Europese verhoudingen
eis hoger loon

Ten overvloede laat de volgende grafiek zien dat teruglopende investeringen de oorzaak waren
van de economische terugval na 2008 en 2011.


grafiek 08.-05

juli 2015

Al veel langer verdwijnt in Nederland verdiend kapitaal naar het buitenland,
in vroeger jaren was dat al te zien.kleine logo
sterk stijgende nettowinsten permanente kapitaalexport

De nettowinst van de 50 grootste bedrijven geeft met een marge van 10% een indruk
van de hoogte van in Nederland behaalde winsten. (12. hoeveel winst wordt er gemaakt)


grafiek 08-01
bron: HFD jaarlijkse omzetedities tav. nettowinst 50 grootste winstmakers;
DNB tav. nettoverschil import en export investeringen, opgave 300903

En dan?

Wat gebeurt er met die beleggingen in het buitenland?
Daar wordt zwaar op verloren.

Kapitaalvernietiging heet dat.

Tussen 1993 en 2000 gaat € 42.000 miljoen in rook op.
2001 en 2002 € 48.000 miljoen,
dat is bijna 6% van het bbp per jaar!

Hoe dat kan?

Verkeerd gegokt door de duurbetaalde topmanagers bij bijvoorbeeld
KPN, Ahold, Getronics, Numico en Wessanen.
Alleen KPN al vernietigde over 2001 en 2002 €20.000 miljoen
door missers bij biedingen en overnames. Daarvoor werden in
2002 in Nederland 8.000 KPN’ers ontslagen en 2 jaar loonstop voor de rest.

conclusie:
kapitaal, opgestreken met loonmatiging, wordt achteloos vernietigd door dik betaalde avonturiers.
bron: DNB / HFD 010504-29

Vanaf 2007 tot in 2008 weer een wereldwijde kapitaalvernietiging door collectief mismanagement bij bedrijven in USA en Europa. (58. krediet chaos)

Stand eind 2008 in Nederland: Pensioenfondsen komen minstens € 120.000 miljoen tekort om de pensioenen de komende jaren te indexeren, dit afhankelijk van de berekeningsmethode.

Bij de teloorgang van Fortis is in een jaar € 50.000 miljoen aan waarde verdampt.
Andere banken hebben minstens € 22.000 miljoen afgeschreven; € 34.000 miljoen
was nodig voor herkapitalisatie en de staat verleende een nog hogere garantiestelling.
Zorgverzekeraars zijn 500 miljoen kwijt geraakt.
Beleggingsmaatschappijen hebben hun bezit tot minder dan de helft zien slinken. Verzekeringsmaatschappijen houden zich nog even stil, maar hebben tientallen miljarden
in rook zien opgaan.

noot 1
De wegvallende netto kapitaalexport in 1998 wordt veroorzaakt door een beleidsomslag bij Shell. In 2001 valt de netto kapitaalexport weer plotseling weg, deze keer een reactie op de massale kapitaalvernietiging bij het instorten van de ‘nieuwe economie’ hype.

noot 2
De omvang van de kapitaal bewegingen is ettelijke keren groter dan de kapitaalexport. De omvang van die totale beweging is in ’98 ineens 3x zo hoog geworden vergeleken met 1997. De invoering van 80% belastingvrijstelling voor opbrengsten uit interne bedrijfsfinanciering in het buitenland -wet Vermeend uit 1997- is daar de oorzaak van. Via ‘special purpose vehicles’ -financiële voordeel constructies- stroomde in 2001 ongeveer € 4000 miljard Nederland door. Dat is bijna 9x de totale grootte van de Nederlandse economie. In 2006 € 4500 miljard, waarover
€ 1 miljard belasting werd afgedragen. Deze spv’s worden door multinationale bedrijven gebruikt om winsten in het belastingtechnisch goedkope Nederland af te rekenen. 60% tot 80% van de wereldhandel bestaat uit interne verrekening binnen multinationale concerns ¼ van de totale winst van multinationals met hoofdkantoor in de USA, kwam in 2001 hier boven water, werd hier belast en verdween weer. (63. belastingparadijs Nederland)
¾ van de handel door spv’s onttrekt zich aan iedere controle. Frauderende bedrijven kunnen hiermee dus miljarden schulden afschermen, bijvoorbeeld Parmalat, Yukos en Enron deden dat. Bij deze reusachtig grote kapitaalbewegingen is niet meer verantwoord aan te wijzen hoeveel betrekking heeft op de Nederlandse economie. Daarom is de grafiek na 2002 gestopt.

ga door naar: (10. economische groei is afhankelijk van consumptie)

jan-09
kleine logo 00-1