1 mei komitee
1 mei komitee logo
loonachterstand in Nederland 3

De steeds hogere omzetten en de daaruit voortvloeiende winsten kwamen tot stand
door de inzet van de werkenden. (11. winst in Nederland)
Maar het inkomen van de werkende bevolking ging lang zo hard niet vooruit als de groei
van de economie. In verhouding zijn wij daar niet veel wijzer van geworden.
Bij de verdeling van de welvaart werden de kapitaalverschaffers onevenredig bevoordeeld.

Zeker, het is waar dat echte welvaart meer omvat dan alleen de verdeling van de economische groei. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, bestaanszekerheid en ontplooiingskansen. Maar dat is natuurlijk nog geen legitieme reden om de inkomens kort te houden. Vergeet niet dat in onze geldeconomie juist de kwaliteit van ook deze immateriële zaken gemaakt of gebroken wordt met geldstromen.

Door de groei van de economie te vergelijken met de toename van de koopkracht van het mediaanloon, ontstaat vanaf 1982 het volgende beeld:

grafiek 03.-1.
bron:: cpb
De hier gebruikte cijfers van het CPB in MEV 1997, MEV 2006 en MEV 2016, hebben alleen betrekking
op de marktsector, dus geen overheid; ook olie- en gaswinning en onroerend goed zijn weggelaten.
De groei van de economie is de cumulatieve doorrekening van de bbp groei per jaar.
De koopkracht is die van het modaalloon, vanaf 2002 het mediaan inkomen; cumulatief doorgerekend.

De economie is in de loop der jaren gestaag gegroeid. De koopkracht van het bijbehorend
loon -op het nivo dat het midden houdt binnen de totale inkomensverdeling- is sinds 1981
eerst achteruit gegaan en daarna nooit bijgetrokken. Sterker nog, het blijft daar steeds
verder bij achter.

conclusie:
een redelijker verdeling van de welvaart
komt er niet vanzelf
die moet afgedwongen worden
met akties voor hoger loon

ga door naar: (04. verloren loonruimte)

nov. 15
kleine logo