1 mei komitee logo
www.1meikomitee.net 00


UW PRIVACY

De privacy wetgeving per 25 mei 2018 heeft betrekking op hoe de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden.
Daarbij gaat het vooral om grote bestanden met meerdere gegevens per persoon,
die op grond daarvan gekoppeld kunnen worden aan andere bestanden en daarmee gebruikt voor andere -commerciële- doeleinden dan waarvoor ze verzameld zijn.

Het 1 mei komitee hanteert een gesloten systeem, waarbij andere gebruiksmogelijkheden
dan uitsluitend de verzending van de eigen bulletins zijn uitgesloten.

1. het 1 mei komitee e-mail bestand omvat:
•   uitsluitend e-mail adressen:
•   dus geen koppeling aan persoonsnamen of woonadressen,
•   noch registratie van waar personen werken,
•   noch waar personen wonen,
•   er is geen enkel nader persoonsgegeven vastgelegd.

2. de adressen worden uitsluitend gebruikt voor verzending van bulletins van het
    1 mei komitee, de adressen worden:
•   niet commercieel benut,
•   niet verkocht,
•   buitenstaanders hebben en krijgen geen toegang, inzage of kopie.

3. het mail adressen bestand is opgebouwd doormiddel van:
•   personen die zich zelf hebben aangemeld voor verzending,
•   aanlevering door ondersteuners,
•   openbare publicatie van een e-mail adres.

4. het e-mail adres van een ieder die geen verdere toezending wil of bezwaar maakt,
    wordt direct uit het bestand verwijderd.

5. bezoekers aan de website worden niet geregistreerd.