1 mei komitee
1mei

Welkom, op de website van het 1 mei komitee.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  twitterlink
Vanaf nu is 1 mei komitee ook op twitter te volgen.
27-4 cao ronde 2020
In 40 jaar is de koopkracht niets vooruit gegaan. Iedere vooruitgang werd weer ingehaald door de inflatie. Voor meer kwaliteit van leven blijft altijd loonstrijd nodig. lees meer»
pensioen akkoord 2019
Collectief pensioenstelsel wordt uitgefaseerd. De leiding van de vakbonden heeft zich laten inpakken. lees meer»
loonruimte van 7,9% en meer
lonen stagneren al jaren, maar aandeelhouders worden verwend met aandeleninkoop gelijk aan 7,9% loonruimte. lees meer»
pensioenroof 2019, akkoord waarover?
Het collectief solidair pensioenstelsel wordt met de nieuwe regelgeving op termijn uitgefaseerd. De toezichthouder passeert al op voorhand de langdurige onderhandelingen waar het pensioenakkoord 2019 toe besloot.
lees meer»
wat pensioen akkoord?
Het mager principe pensioenakkoord van begin juni 2019 is gericht op het uitfaseren van de huidige pensioenfondsen. De vele open einden maken het werkgevers en regering makkelijk ons pensioenstelsel versneld nog verder te ondergraven.
lees meer»
pikken we dit nog?
1 mei 2019. Laat vandaag zien dat we het niet meer pikken!
lees meer»
staatsschuld
Afbouw van de Nederlandse staatsschuld is geld weggooien. Volstrekt onnodig wordt de kans gemist om onze economie te verstevigen. Dit wanbeleid is een aanslag op de toekomst van de komende generaties.
lees meer»
lonen stagneren
Aan de opbrengst van hun inspanningen houden de werkenden een steeds kleiner deel over. Vooruitgang in de cao’s valt weg tegen de prijsstijgingen. Hogere cao eisen zijn mooi, nu de onderhandelingsresultaten nog.
lees meer»
Nederland verarmt
enne, die zware economische crisis, hoe diep was die nou?
lees meer»
loonmatiging is het verdienmodel
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
lees meer»
opbrengst voor arbeid en kapitaal
Bij de verdeling van de opbrengst van de Nederlandse economie stelt het CPB traditioneel het aandeel van de loonafhankelijken schandelijk hoog voor. Door de regering klakkeloos overgenomen, voor bedrijven steeds weer het voorwendsel om loonmatiging te eisen. DNB liet een andere werkelijkheid zien: de geldschieters gingen er met de welvaart vandoor. lees meer»
verhoog de koopkracht
Het beschikbaar inkomen stagneert sinds 2001, de groeiende welvaart gaat geheel naar de geldschieters.
lees meer»
winst stijgt, loon niet
Geldschieters gaan erop vooruit, werkenden krijgen niets. Zo liggen de machtsverhoudingen. Daar is wel wat aan te doen, versterk de vakbond. lees meer»
Rutte III, de doodsteek voor ons pensioen
Nadat de pensioenfondsen in de afgelopen jaren met regelgeving in de problemen zijn gebracht, zet de regering nu in op verzwakking van het pensioenstelsel zodat het om zal vallen. De bedrijvenlobby en verzekeraars begeleiden dat met een waaier aan halve en hele mystificaties. lees meer »
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)