1mei

Welkom, op de website van het 1 mei komitee.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

nieuwe tijden, nieuwe kansen, dus ook nieuwe perspektieven.

die kansen moeten we leren zien en we moeten ze grijpen.
daar moeten we ons voor inzetten, want het gaat om de toekomst.

velen weten dat de aktie loont.
door te vertrouwen op eigen kracht.
dat is bewezen door konflikten op het bedrijf en daarbuiten.
ervaringen en inzichten, die moeten we bundelen.

de winst per werkende is in enkele jaren ongekend gegroeid.
dat betekent dat het sociaal en economisch rechtvaardig is, dat de werkers en uitkeringsgerechtigden daar hun deel van opeisen.

betere beloning, betere arbeidsvoorwaarden, betere vooruitzichten, het kan.
het moet.

we zullen niets kado krijgen.
van de ondernemers niet, van de regering niet.
verbeteringen moeten afgedwongen worden, en dat zullen we zelf moeten doen.
door zelf de agenda te stellen.

de noodzaak tot samenwerking is er.
als we ons niet tegen elkaar uit laten spelen, zonder de verschillen te ontkennen, in gezamenlijk optreden, vastberaden, is een wereld te winnen.
pak die kansen ook.

zonder strijd geen overwinning.

1 mei komitee

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  twitterlink
Het 1 mei komitee is ook op twitter te volgen.
land van lage lonen, uitbuiting arbeidsmigranten
Lage loonkosten door: uitbuiten van migranten en kwetsbaren, betalen tot ver onder het minimumloon, ontduiken van de cao afspraken, fraude, slechte wetgeving op arbeid niet handhaven van regelgeving, niet vervolgen van overtredingen. Discriminatie van arbeidsmigranten holt de arbeidsvoorwaarden uit en ondermijnt ons Nederlands sociaal stelsel. lees meer»
loonroof 2020
Maak je hard om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De corona lockdown is slechts een voorwendsel om de lonen te verlagen na de vette winsten in 2019. lees meer»
waardering zonder passend loon
€ 90 miljard subsidie voor € 300 miljard winst. lees meer»
hoeveel winst wordt er gemaakt?
Verschillende winstopgaven met elkaar vergeleken. lees meer»
loon achterstand
De toename van het loon blijft ver achter bij de groei van de economie. lees meer»
kapitaalinkomen en investeringen
Een hoog kapitaalinkomen leidt niet noodzakelijkerwijs tot een zelfde hoge investering in de bedrijven. Het is misleiding dat loonmatiging in Nederland tot meer werkgelegenheid hier zou leiden. lees meer»
waar komt de groei van de economie vandaan?
Economische groei wordt vooral veroorzaakt door export en consumptie. Dus leidt loonsverlaging tot economische terugval. lees meer»
loonstrijd blijft nodig
Nog steeds stagneren de lonen. Zelfs bij de huidige hoogconjunctuur. Voor meer kwaliteit van leven zijn stevige looneisen nodig en hogere inzet. lees meer»
koopkracht & loon
Dat de cao lonen vooruit gaan, wordt breed uitgemeten. Maar dat de koopkracht achteruit gaat, daar hoor je weinig van. lees meer»
cao ronde 2020 & 2021
In 40 jaar is de koopkracht niets vooruit gegaan. Iedere vooruitgang werd weer ingehaald door de inflatie. Voor meer kwaliteit van leven blijft altijd loonstrijd nodig. Zeker nu geprobeerd wordt de tegenvallers door de corona pandemie op de werkenden te verhalen. lees meer»
pensioenroof 2019, akkoord waarover?
Het collectief solidair pensioenstelsel wordt met de nieuwe regelgeving op termijn uitgefaseerd. De toezichthouder passeert al op voorhand de langdurige onderhandelingen waar het pensioenakkoord 2019 toe besloot.
lees meer»
staatsschuld
Afbouw van de Nederlandse staatsschuld is geld weggooien. Volstrekt onnodig wordt de kans gemist om onze economie te verstevigen. Dit wanbeleid is een aanslag op de toekomst van de komende generaties.
lees meer»
loonmatiging is het verdienmodel
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)