1 mei komitee
1mei

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

WELKOM

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  
Vanaf nu is 1 mei komitee ook op twitter te volgen.
nieuwe waarheden en oude leugens
Ineens was daar een nieuwe waarheid: de lonen blijven te lang achter. Dat is slecht voor de economie. Aldus topambtenaren en de minister van Financiën. Maar bedrijven, ondernemers en ook de overheid houden vol dat ze geen ruimte hebben voor hogere lonen. Dat moeten we dus zelf afdwingen. lees meer»
laat je niet uitkleden
de bedrijfswinsten stijgen en wij moeten daarvoor inleveren. Laat je niet uitkleden. lees meer»
race naar de bodem
Voor beloning en arbeidsvoorwaarden hebben ondernemers en overheid ingezet op de race naar de bodem. Aan deze grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving wordt volkomen voorbij gegaan in de campagne naar de verkiezingen in 2017 toe. Duidelijk dat wij zelf in aktie moeten komen voor een betere toekomst. lees meer»
de kloof
Onder druk van de neo-liberale politiek verhardt onze samenleving snel. Een aanzienlijk deel van de bevolking wordt op steeds grotere achterstand gezet tot aan uitsluiting toe. Willen wij wel zo’n a-sociale samenleving? Enkele afgeleide gebeurtenissen deden bevoorrechten in ons land opschrikken. Maar ze verdwalen in hun zoektocht naar wat er aan de hand is. lees meer»
neo-liberale diktatuur
Het komend regeringsbeleid ligt al grotendeels vast. Weer loonmatiging, lastenverzwaring en verslechteren van de arbeidsvoorwaarden. Nieuwe verkiezingen veranderen daar weinig aan. Voor verbetering van onze toekomst hebben we een versterkte vakbeweging nodig. lees meer»
wie heeft de staatmacht
Het programma van de volgende regering ligt al grotendeels klaar. Na de verkiezingen van maart 2017 wordt uitgemaakt wie dat gaan uitvoeren. lees meer »
pensioenroof 2016
Zekerheid over de hoogte van het pensioen is nauwelijks te geven. Dat feit wordt misbruikt om de loonkosten
te verlagen door het hele pensioenstelsel overboord te zetten. Daarvoor worden veel halve en hele mystificaties gebruikt. lees meer »
misleiding houdt onze lonen laag
De regering misleidt ons systematisch over hoe de verdeling van de verdiensten tussen geldschieters en werkenden uitvalt. lees meer »
loonruimte in overvloed
De loonruimte is veel groter dan we denken. De winsten staan op grote hoogte. Wij hebben ons al veel te lang kort laten houden. lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»
zzp wordt misbruikt
De inzet van de zzp diskussies is niet de zzp’er meer zekerheid te bieden. Zzp wordt misbruikt om het loon en de arbeidsvoorwaarden voor zzp en personeel in dienstverband omlaag te halen. Het middel daartoe is de AOW, WIA en WW te vervangen door een nieuw voorzieningenstelsel op het nivo van bijstand. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee