1mei

Welkom, op de website van het 1 mei komitee.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

nieuwe tijden, nieuwe kansen, dus ook nieuwe perspektieven.

die kansen moeten we leren zien en we moeten ze grijpen.
daar moeten we ons voor inzetten, want het gaat om de toekomst.

velen weten dat de aktie loont.
door te vertrouwen op eigen kracht.
dat is bewezen door konflikten op het bedrijf en daarbuiten.
ervaringen en inzichten, die moeten we bundelen.

de winst per werkende is in enkele jaren ongekend gegroeid.
dat betekent dat het sociaal en economisch rechtvaardig is, dat de werkers en uitkeringsgerechtigden daar hun deel van opeisen.

betere beloning, betere arbeidsvoorwaarden, betere vooruitzichten, het kan.
het moet.

we zullen niets kado krijgen.
van de ondernemers niet, van de regering niet.
verbeteringen moeten afgedwongen worden, en dat zullen we zelf moeten doen.
door zelf de agenda te stellen.

de noodzaak tot samenwerking is er.
als we ons niet tegen elkaar uit laten spelen, zonder de verschillen te ontkennen, in gezamenlijk optreden, vastberaden, is een wereld te winnen.
pak die kansen ook.

zonder strijd geen overwinning.

1 mei komitee

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  twitterlink
Het 1 mei komitee is ook op twitter te volgen.
1 mei bulletin 2024
nog veel loon in te halen
lees meer»
gas in Nederland
gas: winning, opbrengst, verjubeling en de gebakken peren
pensioenroof 2023
Na 50 jaar duwen en trekken verlaagt de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 de pensioenkosten voor werkgevers. Alle risico’s bij de pensioenopbouw zijn verlegd van bedrijven en overheid naar de deelnemers. De pensioenfondsen zelf zijn hapklaar gemaakt voor verzekeraars. Het verplicht ingehouden uitgesteld loon van de deelnemers is omgekat van spaargeld naar een verzekeringsproduct zoals bij de commerciëlen.
lees meer»
loonsverlaging
bestaanszekerheid begint pas vanaf automatische prijscompensatie
lees meer»
fossiele subsidie
intrekken van winst subsidie aan handelaren, producenten en gebruikers van kolen en olie verandert niets aan de bestaande politiek-economische verhoudingen.
lees meer»
prijscompenstie is absoluut noodzakelijk
We moeten dat zelf afdwingen
lees meer»
onze koopkracht wordt gestolen
Kom op voor automatische prijscompensatie.
lees meer»
land van lage lonen en een onzeker werk
De platform economie buit jongeren, werkende armen en kwetsbaren uit. Parasiteert op ons sociaal stelsel en brengt het om zeep.
lees meer»
land van lage lonen, uitbuiting arbeidsmigranten
Lage loonkosten door: uitbuiten van migranten en kwetsbaren, betalen tot ver onder het minimumloon, ontduiken van de cao afspraken, fraude, slechte wetgeving op arbeid, niet handhaven van regelgeving, niet vervolgen van overtredingen. Discriminatie van arbeidsmigranten holt de arbeidsvoorwaarden uit en ondermijnt ons Nederlands sociaal stelsel. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)