1mei

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

WELKOM

klein logo aktueel

pensioenroof 2016
Zekerheid over de hoogte van het pensioen is nauwelijks te geven. Dat feit wordt misbruikt om de loonkosten
te verlagen door het hele pensioenstelsel overboord te zetten. Daarvoor worden veel halve en hele mystificaties gebruikt. lees meer »
waar komt de groei van de economie vandaan
De bedrijven en de regering hebben er de mond van vol hoe de economie meer kan groeien, maar voeren een beleid dat onze toekomst verder in gevaar brengt. lees meer »
misleiding houdt onze lonen laag
De regering misleidt ons systematisch over hoe de verdeling van de verdiensten tussen geldschieters en werkenden uitvalt. lees meer »
loonruimte in overvloed
De loonruimte is veel groter dan we denken. De winsten staan op grote hoogte. Wij hebben ons al veel te lang kort laten houden. lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»
alleen het resultaat telt
Looneisen stellen is één ding. Voldoende resultaat behalen is iets anders. Hogere lonen zijn noodzakelijk om de Nederlandse economie draaiend te houden. Ondernemers en hun geldschieters werken dit tegen. We moeten het zelf doen. lees meer »
zzp wordt misbruikt
De inzet van de zzp diskussies is niet de zzp’er meer zekerheid te bieden. Zzp wordt misbruikt om het loon en de arbeidsvoorwaarden voor zzp en personeel in dienstverband omlaag te halen. Het middel daartoe is de AOW, WIA en WW te vervangen door een nieuw voorzieningenstelsel op het nivo van bijstand. lees meer»
gestolen welvaart
Het gevolg van jarenlange loonmatiging en bezuinigen is dat bedrijven en overheid een steeds groter deel van de welvaart naar zich toe hebben gehaald ten koste van de bevolking. lees meer»
cao bij de overheid
Na vier jaar loonstop. Plotseling slinks een loonruimte akkoord afgedwongen waarin het overheidspersoneel
de koopkracht vooruitgang voor de helft zelf moet ophoesten. Erger nog, alle 2,8 miljoen mensen met rechten bij het ABP worden hiervoor op hun pensioen gekort. Zo ondergraaft de regering van VVD en PvdA ons pensioenstelsel en houdt haar personeel voor de gek. lees meer »
kredietchaos, 7 jaar later
7 jaar na het stilvallen van de financiële dienstverlening is er nauwelijks iets gedaan om herhaling te voorkomen. De Griekse bevolking moet opdraaien voor de schulden die de bedrijven en de overheid niet meer konden terugbetalen. De onbezonnen opkoop van ABN eindigt in verkoop met zwaar verlies. De vrije markt ideologie is een vervalsing: missers worden met staatssteun op de bevolking verhaald. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-ekonomische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft kommentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

klein logo