1 mei komitee
1mei

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

WELKOM

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  
Vanaf nu is 1 mei komitee ook op twitter te volgen.
Nederland verarmt
enne, die zware economische crisis, hoe diep was die nou?
lees meer»
verhoog de koopkracht
Het beschikbaar inkomen stagneert sinds 2001, de groeiende welvaart gaat geheel naar de geldschieters.
lees meer»
versterkingvakbondisnoodzaak
Geldschieters gaan er op vooruit, de werkenden krijgen niets. Zo liggen de machtsverhoudingen. Daar is wel wat aan te doen. Versterk de vakbond. lees meer»
winst stijgt, loon niet
Geldschieters gaan erop vooruit, werkenden krijgen niets. Zo liggen de machtsverhoudingen. Daar is wel wat aan te doen, versterk de vakbond. lees meer»
doorbraak
Als de lonen vanaf 1982 gelijk op waren verhoogd met de winst, dan zou het gemiddeld loon in de grootmetaal in 2016 moeten uitkomen op € 200.000 netto. lees meer»
inflatie
Geldontwaarding vernietigt sluipend de koopkracht van een cao en de waarde van geld dat geparkeerd staat, zoals spaargeld. Ieder jaar weer nemen cao onderhandelaars blind de gok dat de inflatievoorspellingen voor het lopend en het komend jaar zullen uitkomen. Een gok blijft een gok en loopt dus makkelijk fout. lees meer »
Rutte III, de doodsteek voor ons pensioen
Nadat de pensioenfondsen in de afgelopen jaren met regelgeving in de problemen zijn gebracht, zet de regering nu in op verzwakking van het pensioenstelsel zodat het om zal vallen. De bedrijvenlobby en verzekeraars begeleiden dat met een waaier aan halve en hele mystificaties. lees meer »
loonstrijd is de sleutel
fundamentele veranderingen zijn nodig, het roer moet om, loonstrijd is de sleutel, zonder strijd geen overwinning.
lees meer»
nieuwe waarheden en oude leugens
Ineens was daar een nieuwe waarheid: de lonen blijven te lang achter. Dat is slecht voor de economie. Aldus topambtenaren en de minister van Financiën. Maar bedrijven, ondernemers en ook de overheid houden vol dat ze geen ruimte hebben voor hogere lonen. Dat moeten we dus zelf afdwingen. lees meer»
laat je niet uitkleden
de bedrijfswinsten stijgen en wij moeten daarvoor inleveren. Laat je niet uitkleden. lees meer»
race naar de bodem
Voor beloning en arbeidsvoorwaarden hebben ondernemers en overheid ingezet op de race naar de bodem. Aan deze grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving wordt volkomen voorbij gegaan in de campagne naar de verkiezingen in 2017 toe. Duidelijk dat wij zelf in aktie moeten komen voor een betere toekomst. lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»
zzp wordt misbruikt
De inzet van de zzp diskussies is niet de zzp’er meer zekerheid te bieden. Zzp wordt misbruikt om het loon en de arbeidsvoorwaarden voor zzp en personeel in dienstverband omlaag te halen. Het middel daartoe is de AOW, WIA en WW te vervangen door een nieuw voorzieningenstelsel op het nivo van bijstand. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)