1 mei komitee
1mei

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

WELKOM

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  
Vanaf nu is 1 mei komitee ook op twitter te volgen.
pensioenroof 2018, verborgen agenda
Het stevigste pensioenstelsel ter wereld is heel goed houdbaar. Het is alleen dat overheid en bedrijven een ander en goedkoper stelsel wensen. De regelgeving wordt gebruikt om het huidig stelsel te duur te verklaren. Niet het pensioenstelsel is een probleem, de regelgeving is het probleem.
lees meer»
Nederland verarmt
enne, die zware economische crisis, hoe diep was die nou?
lees meer»
loonmatiging is het verdienmodel
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
lees meer»
opbrengst voor arbeid en kapitaal
Bij de verdeling van de opbrengst van de Nederlandse economie stelt het CPB traditioneel het aandeel van de loonafhankelijken schandelijk hoog voor. Door de regering klakkeloos overgenomen, voor bedrijven steeds weer het voorwendsel om loonmatiging te eisen. DNB liet een andere werkelijkheid zien: de geldschieters gingen er met de welvaart vandoor. lees meer»
verhoog de koopkracht
Het beschikbaar inkomen stagneert sinds 2001, de groeiende welvaart gaat geheel naar de geldschieters.
lees meer»
winst stijgt, loon niet
Geldschieters gaan erop vooruit, werkenden krijgen niets. Zo liggen de machtsverhoudingen. Daar is wel wat aan te doen, versterk de vakbond. lees meer»
Rutte III, de doodsteek voor ons pensioen
Nadat de pensioenfondsen in de afgelopen jaren met regelgeving in de problemen zijn gebracht, zet de regering nu in op verzwakking van het pensioenstelsel zodat het om zal vallen. De bedrijvenlobby en verzekeraars begeleiden dat met een waaier aan halve en hele mystificaties. lees meer »
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)