1mei

Welkom, op de website van het 1 mei komitee.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

nieuwe tijden, nieuwe kansen, dus ook nieuwe perspektieven.

die kansen moeten we leren zien en we moeten ze grijpen.
daar moeten we ons voor inzetten, want het gaat om de toekomst.

velen weten dat de aktie loont.
door te vertrouwen op eigen kracht.
dat is bewezen door konflikten op het bedrijf en daarbuiten.
ervaringen en inzichten, die moeten we bundelen.

de winst per werkende is in enkele jaren ongekend gegroeid.
dat betekent dat het sociaal en economisch rechtvaardig is, dat de werkers en uitkeringsgerechtigden daar hun deel van opeisen.

betere beloning, betere arbeidsvoorwaarden, betere vooruitzichten, het kan.
het moet.

we zullen niets kado krijgen.
van de ondernemers niet, van de regering niet.
verbeteringen moeten afgedwongen worden, en dat zullen we zelf moeten doen.
door zelf de agenda te stellen.

de noodzaak tot samenwerking is er.
als we ons niet tegen elkaar uit laten spelen, zonder de verschillen te ontkennen, in gezamenlijk optreden, vastberaden, is een wereld te winnen.
pak die kansen ook.

zonder strijd geen overwinning.

1 mei komitee

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  twitterlink
Het 1 mei komitee is ook op twitter te volgen.
corona als voorwensel
redenen om de loonstrijd onverminderd door te zetten lees meer»
laat je niet belazeren
Hoog inzetten op loon bij de cao vernieuwing. Juist in tijden van corona. Want het geld is er. De winsten zijn hoog. Maar die enorme corona steun aan bedrijven, die moeten wij straks terugbetalen. lees meer»
Hoeveel winst wordt er nu eigenlijk in Nederland gemaakt
Verschillende winstopgaven met elkaar vergeleken. lees meer»
land van lage lonen en een onzeker werk
De platform economie buit jongeren, werkende armen en kwetsbaren uit. Parasiteert op ons sociaal stelsel en brengt het om zeep.
lees meer»
pensioenroof 2020, kat in de zak.
Het nieuw pensioenstelsel is goedgekeurd. Het is alleen niet duidelijk hoe dat er uitziet. lees meer»
land van lage lonen, uitbuiting arbeidsmigranten
Lage loonkosten door: uitbuiten van migranten en kwetsbaren, betalen tot ver onder het minimumloon, ontduiken van de cao afspraken, fraude, slechte wetgeving op arbeid, niet handhaven van regelgeving, niet vervolgen van overtredingen. Discriminatie van arbeidsmigranten holt de arbeidsvoorwaarden uit en ondermijnt ons Nederlands sociaal stelsel. lees meer»
loonroof 2020
Maak je hard om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De corona lockdown is slechts een voorwendsel om de lonen te verlagen na de vette winsten in 2019. lees meer»
waardering zonder passend loon
€ 90 miljard subsidie voor € 300 miljard winst. lees meer»
loon achterstand
De toename van het loon blijft ver achter bij de groei van de economie. lees meer»
loonmatiging is het verdienmodel
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)