1 mei komitee
1mei

Welkom, op de website van het 1 mei komitee.

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

klein logo aktueel

1 mei komitee op twitter  twitterlink
Vanaf nu is 1 mei komitee ook op twitter te volgen.
inflatie
Geldontwaarding vernietigt sluipend de koopkracht van een cao en de waarde van geld dat geparkeerd staat, zoals spaargeld. Ieder jaar weer nemen cao onderhandelaars blind de gok dat de inflatievoorspellingen voor het lopend en het komend jaar zullen uitkomen. lees meer»
loonstrijd blijft nodig
Nog steeds stagneren de lonen. Zelfs bij de huidige hoogconjunctuur. Voor meer kwaliteit van leven zijn stevige looneisen nodig en hogere inzet. lees meer»
koopkracht & loon
Dat de cao lonen vooruit gaan, wordt breed uitgemeten. Maar dat de koopkracht achteruit gaat, daar hoor je weinig van. lees meer»
2017, 2018 en 2019 koopkracht cao’s
De koopkracht is in de afgesloten cao’s niet vooruitgegaan. Voor werkelijke verbeteringen moeten we beslister optreden. lees meer»
cao eis &resultaat
Looneisen stellen is één ding. Voor resultaat behalen is meer nodig. lees meer»
cao ronde 2020
In 40 jaar is de koopkracht niets vooruit gegaan. Iedere vooruitgang werd weer ingehaald door de inflatie. Voor meer kwaliteit van leven blijft altijd loonstrijd nodig. lees meer»
loonruimte van 7,9% en meer
lonen stagneren al jaren, maar aandeelhouders worden verwend met aandeleninkoop gelijk aan 7,9% loonruimte. lees meer»
pensioenroof 2019, akkoord waarover?
Het collectief solidair pensioenstelsel wordt met de nieuwe regelgeving op termijn uitgefaseerd. De toezichthouder passeert al op voorhand de langdurige onderhandelingen waar het pensioenakkoord 2019 toe besloot.
lees meer»
staatsschuld
Afbouw van de Nederlandse staatsschuld is geld weggooien. Volstrekt onnodig wordt de kans gemist om onze economie te verstevigen. Dit wanbeleid is een aanslag op de toekomst van de komende generaties.
lees meer»
loonmatiging is het verdienmodel
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
lees meer»
belastingparadijs Nederland
De praktijk van gereguleerde belastingontwijking is al ruim 60 jaar bekend. De gebruikte regelgeving stamt in Nederland uit de 19e eeuw. In 1997 hebben Vermeend en Zalm daar een schepje bovenop gedaan. De huidige opwinding over personen die langs dit traject witwassen, smeergelden innen en hun identiteit verbergen, leidt de aandacht af van de maatschappelijk aanzienlijker belastingvrijdom voor MNO’s en de beleidsmatige systematiek die dit wettelijk mogelijk maakt. lees meer»

deze website wordt beheerd door het 1 mei komitee.

het 1 mei komitee bestaat uit personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden.

wij benadrukken wat ons bindt en respecteren partijpolitieke verschillen.
kiesverenigingen of partijpolitieke organisaties maken geen deel uit van het 1 mei komitee.

deze website geeft informatie over de politiek-economische toestand van Nederland,
de ontwikkeling ervan en geeft commentaar op het eenzijdige debat daarover.

op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen
geven we een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.

1 mei komitee een andere kijk op de politieke ekonomie.

1 mei komitee    (uw privacy)